Տեղեկատվության ազատության պատասխանատու

                       

 Ժողովրդագրական քաղաքականության բաժին

Հեռ.՝  (+374 47) 95-09-52