Շաբաթ, Օգոստոս 24, 2019

Կառուցվածք

ԱՀ աշխատանքի, սոցիալական հարցերի և վերաբնակեցման նախարար
Հեռախոս (+374 47) 94-54-43 

Նախարարի առաջին տեղակալ
Հեռախոս(+374 47)94-33-67 
Արկադյա Միքայելի Ծատուրյան
Նախարարի տեղակալ 
Հեռախոս(+374 47)94-28-56
Ռուզաննա Վլադիմիրի Սարգսյան
Աշխատակազմի ղեկավար
Հեռախոս(+374 47)95-10-93
Գևորգ Սերժի Գրիգորյան
Նախարարի խորհրդական 
Մելս Արմենի Հակոբջանյան
Հեռախոս (+374 47)94-60-05
Նախարարի խորհրդական
Սերգեյ Էդուարդի Հայրապետյան
Հեռախոս(+374 47)94-60-05
Նախարարի օգնական
Հրաչիկ Գառնիկի Ավթանդիլյան
Հեռախոս(+374 47)94-54-43
ԿԱՌՈՒՑՎԱԾՔԱՅԻՆ ՍՏՈՐԱԲԱԺԱՆՈՒՄՆԵՐ

Ընտանիքի և երեխաների հիմնահարցերի վարչություն
Վարչության պետ Սամվել Դադայան
Հեռախոս(+374 47)94-27-24
Ընտանիքների կարիքավորության գնահատման և սոցիալական աջակցության վարչություն
Վարչության պետ Սամվել Իսրայելյան
Հեռախոս (+374 47)94-49-72
Ժողովրդագրության և միգրացիայի վարչություն
Վարչության պետ Արարատ Բախտամյան
Հեռախոս (+374 47)94-40-85
Բնակարանային հարցերի վարչություն
Վարչության պետ Արթուր Մուսայելյան
Հեռախոս (+374 47)95-42-28
Ֆինանսատնտեսագիտական վարչություն
Վարչության պետի տեղակալ, գլխավոր հաշվապահ Նաիրա Ֆարսյան
Հեռախոս (+374 47)94-41-70
Բարեգործական ծրագրերի համակարգման բաժին
Բաժնի պետ Միքայել Բեգլարյան
Հեռախոս (+374 47)94-53-64
Իրավաբանական բաժին
Բաժնի պետ Արամ Խաչատրյան
Հեռախոս (+374 47)94-48-53
Տեղեկատվական ծրագրերի և համակարգչային սպասարկման բաժին
Բաժնի պետ Մհեր Ավթանդիլյան
Հեռախոս (+374 47)94-02-99
Վերահսկողության բաժին
Բաժնի պետ Էմիրջան Ասլանյան
Հեռախոս (+374 47)95-27-18
Մոնիթորինգի և վերլուծության բաժին
Բաժնի պետ Կարո Պետրոսյան 
Հեռախոս (+374 47)94-60-05
Ընդհանուր բաժին
Բաժնի պետ Զոյա Հայրապետյան
Հեռախոս  (+374)94-15-04
Աշխատանքի և զբաղվածության գործակալություն
Գործակալության պետ Համլետ Պետրոսյան
Հեռախոս (+374 47)94-21-40
Սոցիալական ապահովության պետական գործակալություն
Գործակալության պետ Վարդան Աբրահամյան
Հեռախոս (+374 47)94-08-13
Ստեփանակերտի սոցիալական ծառայության տարածքային գործակալություն 
Գործակալության պետ Իվետա Դանիելյան
Հեռախոս (+374 47)94-52-69

Մարտակերտի սոցիալական ծառայության տարածքային գործակալություն 
Գործակալության պետ Իգոր Սարգսյան
Հեռախոս (+374 47)42-13-38

Մարտունու սոցիալական ծառայության տարածքային գործակալություն
Գործակալության պետ Նոնա Գասպարյան
Հեռախոս (+374 47)82-18-57

Ասկերանի սոցիալական ծառայության տարածքային գործակալություն 
Գործակալության պետ Էվելինա Աղաջանյան
Հեռախոս (+374 47)67-73-20

Հադրութի սոցիալական ծառայության տարածքային գործակալություն
Գործակալության պետ Արմեն Աբրահամյան
Հեռախոս (+374 47)55-11-85

Շուշիի սոցիալական ծառայության տարածքային գործակալություն 
Գործակալության պետ Մանանա Գոգմաչաձե
Հեռախոս (+374 47)73-11-76

Շահումյանի սոցիալական ծառայության տարածքային գործակալություն
Գործակալության պետ Նորայր Աստվածատրյան
Հեռախոս (+374 47)95-06-93

Քաշաթաղի սոցիալական ծառայության տարածքային գործակալություն 
Գործակալության պետ Վարդան Բաղդասարյան
Հեռախոս (+374 47)75-22-83
ՀԱՄԱԿԱՐԳՈՒՄ ԳՈՐԾՈՂ ՄԱՐՄԻՆՆԵՐ

ԲՍՓ կենտրոն
Կենտրոնի տնօրեն Մհեր Գրիգորյան
Հեռախոս (+374 47)94-89-51
Տնային պայմաններում միայնակ տարեցների և հաշմանդամների սոցիալական սպասարկման կենտրոն
Կենտրոնի տնօրեն Արեգա Ադամյան
Հեռախոս (+374 47)95-26-98
contact_us_caps.png