Կառուցվածք

Մանե Վանյայի Թանդիլյան
ՆԱԽԱՐԱՐ
հեռ.՝ (+374 47) 94-54-43
Վահրամ Ռուդիկի Առաքելյան
ՆԱԽԱՐԱՐԻ ԱՌԱՋԻՆ ՏԵՂԱԿԱԼ
հեռ.՝(+374 47) 94-33-67
էլ.-փոստ՝v.araqelyan@mss.nkr.am
Վահրամ Հմայակի Ավագյան
ՆԱԽԱՐԱՐԻ ՏԵՂԱԿԱԼ
հեռ.՝(+374 47) 
էլ.-փոստ՝ @mss.nkr.am
Արմինե Անդրեյի Պետրոսյան
ՆԱԽԱՐԱՐԻ ՏԵՂԱԿԱԼ
հեռ.՝ (+374 47) 94-28-56
էլ.-փոստ՝a.petrosyan@mss.nkr.am
Նելլի Ռոբերտի Արզումանյան    
ՆԱԽԱՐԱՐՈՒԹՅԱՆ ԱՇԽԱՏԱԿԱԶՄԻ ՂԵԿԱՎԱՐ
հեռ.՝(+347 47)  95-10-93
էլ. -փոստ՝ n.arzumanyan@mss.nkr.am
ՆԱԽԱՐԱՐԻ ՕԳՆԱԿԱՆ
հեռ.՝(+374 47)94-54-43
էլ.-փոստ՝
ԿԱՌՈՒՑՎԱԾՔԱՅԻՆ ՍՏՈՐԱԲԱԺԱՆՈՒՄՆԵՐ

Սոցիալական վճարումների քաղաքականության և ընտանիքի հիմնահարցերի 
վարչություն
Վարչության պետ Սամվել Դադայան
հեռ.՝ (+374 47)94-27-24
npast@mss.nkr.am
Ընտանիքների կարիքավորության գնահատման և սոցիալական աջակցության վարչություն
Վարչության պետ Սամվել Իսրայելյան
հեռ.՝ (+374 47)94-49-72
socajak@mss.nkr.am
Միգրացիայի և ժողովրդագրական հարցերի վարչություն 
Վարչության պետ Արարատ Բախտամյան
հեռ.՝ (+374 47)94-40-85
migration@mss.nkr.am
Բնակարանային հարցերի վարչություն
Վարչության պետ Արթուր Մուսայելյան
հեռ.՝ (+374 47)95-42-28
bnakaranayin@mss.nkr.am
Ֆինանսատնտեսագիտական վարչություն
Վարչության պետ Նաիրա Ֆարսյան 
Վարչության պետի տեղակալ-գլխավոր հաշվապահ Նունա Պետրոսյան
հեռ.՝ (+374 47)94-41-70
ftv@mss.nkr.am
Բարեգործական ծրագրերի համակարգման բաժին
Բաժնի պետ Միքայել Բեգլարյան
hեռ.` (+374 47)94-53-64
baregort@mss.nkr.am
Իրավաբանական բաժին
Բաժնի պետ Մարիա Աթանեսյան
hեռ.` (+374 47)94-48-53
iravabanakan@mss.nkr.am
Տեղեկատվական ծրագրերի և համակարգչային ծառայությունների 
սպասարկման բաժին
Բաժնի պետ Մհեր Ավթանդիլյան
hեռ.` (+374 47)94-02-99
texekatvakan@mss.nkr.am
Վերահսկողության և մոնիթորինգի բաժին
Բաժնի պետ Էմիրջան Ասլանյան
հեռ.՝ (+374 47)95-27-18
verahskoxutyun@mss.nkr.am
Քարտուղարություն
Քարտուղարության պետ Նանարա Ավագյան
հեռ.՝ (+374 47)94-15-04
nan1973@mail.ru
Տեղեկատվության և հանրային կապերի բաժին
Բաժնի պետ  Անի Թովմասյան 
հեռ.՝  (+374) 94-60-05
ani.tovmasyan@mss.nkr.am
Աշխատանքի և զբաղվածության բաժին
Բաժնի պետ Համլետ Պետրոսյան
հեռ.՝ (+374 47)94-21-40
zbaxvatutyun@mss.nkr.am
<<Միասնական սոցիալական ծառայություն>> գործակալություն
Գործակալության պետ Սուրեն Ասլանյան 
hեռ. (+374 47)94-08-13
infokensatoshak@mss.nkr.am
ԲՍՓ գործակալություն
Գործակալություն պետ Վարդան Աբրահամյան
hեռ.` (+374 47)94-89-51
bsp@mss.nkr.am
ՈՉ ԿԱՌԱՎԱՐՉԱԿԱՆ ՀԻՄՆԱՐԿՆԵՐ

Տնային պայմաններում միայնակ տարեցների և հաշմանդամների սոցիալական սպասարկման կենտրոն
Կենտրոնի տնօրեն Արեգա Ադամյան
hեռ.` (+374 47)95-26-98
tnayin.spasarkum@mss.nkr.am

Սոցիալական շտապ օգնության կենտրոն
callback_small.png