Գլխավոր ՆԱԽԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ Նախարարության ենթակայությանը հանձնված պետական ոչ առևտրային կազմակերպություներ

Նախարարության ենթակայությանը հանձնված պետական ոչ առևտրային կազմակերպություներ

ՑԱՆԿ
ԱՀ աշխատանքի, սոցիալական և միգրացիայի հարցերի 
նախարարության ՊՈԱԿ-ների
հ/հ ՊՈԱԿ անվանումը Հասցե ՊՈԱԿ տնօրենի անուն, ազգանուն, հայրանուն Հեռախոս
1. «Ստեփանակերտի պրոթեզաօրթոպեդիկ կենտրոն»  ք.Ստեփանակերտ  Ա.Առաքելյան 14ա

 Կարեն Վահանի Դանիելյան

(047)94-12-57

 

2. «Ստեփանակերտի տուն-ինտերնատ»   ք.Ստեփանակերտ Ալ.Մանուկյան 2ա Արա Ռաշիդի Պողոսյան (047)94-42-08
3. «Երեխաների խնամքի և պաշտպանության  գիշերօթիկ հաստատություն»   ք.Ստեփանակերտ Ա.Ամիրյան 13 Համեստ Էդուարդի Սուլեյմանյան

 

(047)95-22-10

 

callback_small.png