Ժողովրդագրություն

Նախագահի հրամանագրեր

1.ԱՀ Նախագահի 2022 թվականի հուլիսի 4-ի <<Արցախի Հանրապետության  պետական  ժողովրդագրական քաղաքականությունը համակարգող բարձրագույն  խորհուրդ ստեղծելու և դրա կազմը հաստատելու մասին>> ՆՀ-1080-ն հրամանագիր

Կառավարության որոշումներ

1. ԱՀ կառավարության 2010 թվականի հունվարի 26-ի <<Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության պետական ժողովրդագրական քաղաքականության հայեցակարգը հաստատելու մասին>> N 21-Ն որոշում

2. ԱՀ կառավարության 2020 թվականի փետրվարի 6-ի <<Արցախի Հանրապետության պետական ժողովրդագրական քաղաքականության հայեցակարգի իրականացումն ապահովող 2020-2022 թվականների ծրագիրը և միջոցառումների ցանկը հաստատելու մասին>> N 35-Ն որոշում

3. ԱՀ կառավարության 2022 թվականի օգոստոսի 1-ի <<Արցախի Հանրապետության պետական ժողովրդագրական քաղաքականության հայեցակարգի մշակման աշխատանքներն իրականացնող միջգերատեսչական աշխատանքային խումբ ստեղծելու և դրա կազմը հաստատելու մասին>> N 856-Ն որոշում