Ենթակառուցվածք

ԲՍՓ կենտրոն

Մհեր Գրիգորյան, հեռ.(+374 47) 94-89-51

Հանձնաժողովի նախագահ

Գուրգեն Գյուլիշանյան