Սոցիալական վճարումներ

ԱՀ օրենքներ

1. ԼՂՀ օրենքը «Հայրենական մեծ պատերազմի վետերանների մասին»

2. ԼՂՀ օրենքը «Բռնադատվածների մասին»

3. ԱՀ օրենքը «Պետական պարգևների և պատվավոր կոչումների մասին»

Նախագահի հրամանագրեր

1.  ԼՂՀ Նախագահի 2005 թվականի հոկտեմբերի 6-ի «Հայրենիքին ակնառու ծառայություններ մատուցած անձանց համար դրամական պարգևատրում սահմանելու մասին» ՆՀ-238 հրամանագիր

Կառավարության որոշումներ

1. ԼՂՀ կառավարության 2001 թվականի օգոստոսի 22-ի «Ծառայողական պարտականությունները կատարելու ժամանակ կամ զինվորական ծառայության ընթացքում զոհված (մահացած) զինծառայողի ընտանիքին տրվող դրամական աջակցության չափերը և դրամական աջակցություն տալու կարգը սահմանելու մասին» N 222 որոշում

2. ԼՂՀ կառավարության 2009 թվականի մարտի 6-ի «Միանվագ դրամական օգնության մասին» N 133-Ն որոշում

3. ԼՂՀ կառավարության 2009 թվականի դեկտեմբերի 22-ի «Ամենամսյա դրամական օժանդակություն սահանելու մասին» N 828-Ն որոշում

4. ԼՂՀ կառավարության 2008 թվականի հունվարի 15-ի «Ծառայության ժամանակ զոհված (մահացած) փրկարարական ծառայողների հուղարկավորության, գերեզմանների բարեկարգման, տապանաքարերի պատրաստման և տեղադրման հետ կապված ծախսերի հատուցման կարգը սահմանելու և ԼՂՀ կառավարության 2000թ. դեկտեմբերի 26-ի թիվ 256 որոշման մեջ փոփոխություններ կատարելու մասին» N 19 որոշում

5. ԱՀ Կառավարության 2021 թվականի դեկտեմբերի 6-ի «Արցախի Հանրապետությունում հումանիտար ականազերծմամբ զբաղվող ոչ պետական կազմակերպությունների աշխատանքային պարտականությունների կատարման ժամանակ ստացած վնասվածքների կամ խեղման պատճառով հաշմանդամ ճանաչված աշխատակիցներին և զոհված աշխատակիցների ընտանիքների անդամներին միանվագ դրամական օգնության տրամադրման կարգը հաստատելու մասին» N 1321-Ն որոշում 

6. ԱՀ Կառավարության 2021 թվականի դեկտեմբերի 17-ի «Զինվորական ծառայության ժամանակ զոհված(մահացած) զինծառայողների հուղարկավորության, գերեզմանների բարեկարգման, տապանաքարերի պատրաստման և տեղադրման հետ կապված ծախսերը Արցախի Հանրապետության պետական բյուջեի միջոցների հաշվին հատուցելու կարգը և չափերը սահմանելու մասին» N 1384-Ն որոշում 

7. ԼՂՀ կառավարության 2000 թվականի մարտի 21-ի «Հայրենական մեծ պատերազմի վետերանների մասին» Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության օրենքի կիրարկումն ապահովող միջոցառումների մասին» N 45 որոշում

8.  ԼՂՀ կառավարության 2005 թվականի հունիսի 28-ի «Առանց ծնողական խնամքի մնացած երեխաների համար ամենամսյա դրամական օգնություն սահմանելու,  ամենամյա դրամական օգնության նշանակման և վճարման կարգը հաստատելու մասին» N 294 որոշում

9.  ԼՂՀ կառավարության 2008 թվականի ապրիլի 15-ի «ԺՈՂՈՎՐԴԱԿԱՆ» ԵՎ «ՎԱՍՏԱԿԱՎՈՐ» պատվավոր կոչումների արժանացած անձանց ամենամuյա պատվովճարի նշանակման և վճարման կարգն ու չափը uահմանելու մաuին» N 284 որոշում

10.  ԼՂՀ կառավարության 2008 թվականի հունիսի 10-ի «Կառավարական հանձնաժողով ստեղծելու մասին» N 424 որոշում

11. ԼՂՀ կառավարության 2008 թվականի դեկտեմբերի 23-ի «Հայրենիքին ակնառու ծառայություններ մատուցած անձանց դրամական պարգևատրում նշանակելու համար Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության Նախագահին միջնորդություններ ներկայացնող կառավարական հանձնաժողովի աշխատակարգը հաստատելու մասին» N 921 որոշում

12. ԱՀ կառավարության  2006 թվականի  հունվարի 24-ի  «Ամենամսյա դրամական օգնության մասին» N 34 որոշում

13. ԱՀ կառավարության 2021 թվականի օգոստոսի 10-ի «2020թվականի սեպտեմբերի 27-ին Արցախի Հանրապետությա դեմ սանձազերծված պատերազմական գործողությունների հետևանքով Արցախի Հանրապետության վերահսկողությունից ժամանակավոր դուրս մնացած բնակավայրում հաշվառված քաղաքացու մահվան դեպքում թաղման նպաստ սահմանելու և թաղման նպաստի նշանակման ու վճարման կարգը հաստատելու մասին» N 893-Ն որոշում 

14. ԼՂՀ կառավարության 2007 թվականի դեկտեմբերի 25-ի «Նորաստեղծ ընտանիքների համար ամուսնության նպաստ սահմանելու մասին»  N 724 որոշում

15. ԼՂՀ կառավարության 2009 թվականի հուլիսի 30-ի «Արցախի Հանրապետության պաշտպանության ժամանակ մարտական գործողություններին մասնակցելու հետևանքով, ինչպես նաև ծառայողական պարտականությունների կատարման ժամանակ զոհված (մահացած) զինծառայողների նպաստառու երեխաներին միանվագ դրամական օգնություն տրամադրելու մասին»  N 464-Ն որոշում

16. ԱՀ կառավարության 2019 թվականի ապրիլի 17-ի «Պետական նպաստների, ծնելիության և բազմազավակության խթանման միջոցառումների և Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության կառավարության 2009 թվականի հունվարի 20-ի N 15-Ն որոշումն ուժը կորցրած ճանաչելու մասին» N 273-Ն որոշում 

17. ԱՀ կառավարության 2021 թվականի դեկտեմբերի 20-ի <<Արցախի Հանրապետությունում հաշվառված կամ փաստացի բնակված առանձին խմբերի անձանց համար միանվագ դրամական օգնություն սահմանելու և միանվագ դրամական օգնության նշանակման ու վճարման կարգը հաստատելու մասին>> N 1390-Ն որոշում

18. ԱՀ կառավարության 2021 թվականի դեկտեմբերի 29-ի <<Արցախի Հանրապետությունում հաշվառված առանձին խմբերի անձանց համար միանվագ դրամական օգնություն սահմանելու և միանվագ դրամական օգնության նշանակման ու վճարման կարգը հաստատելու մասին>> N 1481-Ն

19. ԱՀ կառավարության 2022 թվականի մայիսի 23-ի <<Ադրբեջանի կողմից սադրիչ գործողությունների հետևանքով քաղաքացիական անձանց շրջանում մահացած, անհայտ կորած անձանց ընտանիքների և հաշմանդամ ճանաչված անձանց համար միանվագ դրամական աջակցություն սահմանելու և միանվագ դրամական աջակցության նշանակման ու վճարման կարգը հաստատելու մասին>> N 570-Ն որոշում

20. ԱՀ կառավարության 2023 թվականի փետրվարի 14-ի <<Ադրբեջանի կողմից Արցախի Հանրապետության շրջափակման սոցիալ-տնտեսական հետևանքների մեղմացման երրորդ միջոցառման մասին>> N 73-Ն որոշում

21. ԱՀ կառավարության 2023 թվականի ապրիլի 18-ի <<Ադրբեջանի կողմից Արցախի Հանրապետության շրջափակման սոցիալ-տնտեսական հետևանքների մեղմացման հինգերորդ միջոցառման մասին>> N 262-Ն որոշում

22. ԱՀ կառավարության 2023 թվականի ապրիլի 26-ի «Ադրբեջանի կողմից Արցախի Հանրապետության շրջափակման սոցիալ-տնտեսական հետևանքների մեղմացման վեցերորդ միջոցառման մասին» N 288-Ն որոշում

23. ԱՀ կառավարության 2023 թվականի մայիսի 12-ի «Ադրբեջանի կողմից Արցախի Հանրապետության շրջափակման սոցիալ-տնտեսական հետևանքների մեղմացման ութերորդ միջոցառման մասին» N 346-Ն որոշում

24. ԱՀ կառավարության 2023 թվականի հունիսի 20-ի «Ադրբեջանի Հանրապետության կողմից սադրիչ գործողությունների հետևանքով քաղաքացիական անձանց շրջանում մահացած, անհայտ կորած անձանց ընտանիքների և հաշմանդամ ճանաչված անձանց ամենամսյա դրամական օգնության չափերը, նշանակման և վճարման կարգը սահմանելու մասին» N 503-Ն որոշում

Գերատեսչական նորմատիվ ակտեր

1. ԱՀ կառավարության 2022 թվականի մայիսի 31-ի << Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության կառավարության 2007 թվականի դեկտեմբերի 25-ի N 724-Ն որոշման կատարումն ապահովելու մասին>> N 46-Ն որոշում