Բժշկասոցիալական փորձաքննություն

Կառավարության որոշումներ

1. ԼՂՀ կառավարության 2015 թվականի նոյեմբերի 18-ի «Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետությունում սոցիալ-հոգեբանական վերականգնողական օգնության տրամադրման մասին»N 766-Ն որոշում

2. ԼՂՀ կառավարության 2003 թվականի հոկտեմբերի 28-ի «Բժշկասոցիալական փորձաքննության չափորոշիչները հաստատելու մասին» N 283 որոշում

3. ԼՂՀ կառավարության 2004 թվականի դեկտեմբերի 21-ի «Տուժած անձանց արտադրական խեղման, մասնագիտական հիվանդության, ռազմաճակատում գտնվելու, զինվորական ծառայության և այլ հանգամանքների հետ մահվան պատճառական կապը որոշելու կարգը հաստատելու մասին» N 507 որոշում

4. ԼՂՀ կառավարության 2006 թվականի սեպտեմբերի 29-ի «Բժշկասոցիալական փորձաքննության իրականացման կարգը հաստատելու մասին» N 488 որոշում

5. ԼՂՀ կառավարության 2007 թվականի փետրվարի 27-ի «Աշխատանքային պարտականությունների կատարման հետ կապված խեղման, մասնագիտական հիվանդության կամ առողջությանը հասցված այլ վնասի դեպքում մասնագիտական աշխատունակության կորստի աստիճանի սահմանման չափանիշները հաստատելու մասին» N 79 որոշում

6. ԱՀ կառավարության 2021 թվականի մարտի 4-ի «ԱՀ  սոցիալական զարգացման և միգրացիայի  նախարարության աշխատակազմի բժշկասոցիալական փորձաքննության գործակալություն ստեղծելու, գործակալության կանոնադրությունը և կառուցվածքը հաստատելու մասին» N 191-Ն որոշում

7ԱՀ կառավարության 2020 թվականի հոկտեմբերի 14-ի   <<Հաշմանդամության վերափորձաքննության ժամկետների երկարաձգման մասին>> N 527-Ն որոշում