Կիրակի, Նոյեմբեր 29, 2020

1.Օրենքներ

2.Կառավարության որոշումներ
2.1.ԼՂՀ կառավարության 2003 թվականի հոկտեմբերի 28-ի “Բժշկասոցիալական փորձաքննության չափորոշիչները հաստատելու մասին” N 283 որոշում
2.2.ԼՂՀ կառավարության 2004 թվականի դեկտեմբերի 21-ի “Տուժած անձանց արտադրական խեղման, մասնագիտական հիվանդության, ռազմաճակատում գտնվելու, զինվորական ծառայության և այլ հանգամանքների հետ մահվան պատճառական կապը որոշելու կարգը հաստատելու մասին” N 507 որոշում
2.3.ԼՂՀ կառավարության 2006 թվականի սեպտեմբերի 29-ի “Բժշկասոցիալական փորձաքննության իրականացման կարգը հաստատելու մասին” N 488 որոշում
2.4.ԼՂՀ կառավարության 2007 թվականի փետրվարի 27-ի “Աշխատանքային պարտականությունների կատարման հետ կապված խեղման, մասնագիտական հիվանդության կամ առողջությանը հասցված այլ վնասի դեպքում մասնագիտական աշխատունակության կորստի աստիճանի սահմանման չափանիշները հաստատելու մասին” N 79 որոշում
2.5.ԼՂՀ կառավարության 2008 թվականի ապրիլի 15-ի “Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության սոցիալական ապահովության նախարարության բժշկասոցիալական փորձաքննության կենտրոն ստեղծելու, կենտրոնի կանոնադրությունը և կառուցվածքը հաստատելու մասին” N 282 որոշում

contact_us_caps.png