Մրցույթներ և հարցազրույցներ

Թափուր պաշտոն զբաղեցնելու մասին

ԱՀ սոցիալական զարգացման և միգրացիայի նախարարության աշխատակազմը հայտարարում է մրցույթ` նախարարության աշխատակազմի փախստականների, տեղահանվածների և վերաբնակիչների հիմնահարցերի վարչության միգրացիոն քաղաքականության մշակման բաժնի առաջատար մասնագետի (18‑3.2-34) թափուր պաշտոնը զբաղեցնելու համար:

Մրցույթը կկայանա 2023թ. մարտի 29-ին ժամը 1000-ին։

Դիմումները պետք է ներկայացվեն սույն հայտարարության հրապարակումից հետո 15 օրվա ընթացքում։

Մրցույթի վերաբերյալ լրացուցիչ տեղեկություններ ստանալու, ինչպես նաև պաշտոնի անձնագրին և հարցաշարերին ծանոթանալու համար դիմել ԱՀ սոցիալական զարգացման և միգրացիայի նախարարության աշխատակազմ (94-15-04)։

Մրցույթը կկայանա ԱՀ սոցիալական զարգացման և միգրացիայի նախարարության աշխատակազմում (հասցե` ք. Ստեփանակերտ, Ազատամարտիկների 54)։

 

Թափուր պաշտոն զբաղեցնելու մասին

ԱՀ սոցիալական զարգացման և միգրացիայի նախարարության աշխատակազմը հայտարարում է մրցույթ` նախարարության աշխատակազմի փախստականների, տեղահանվածների և վերաբնակիչների հիմնահարցերի վարչության միգրացիոն քաղաքականության մշակման բաժնի առաջատար մասնագետի (18‑3.2-33) թափուր պաշտոնը զբաղեցնելու համար:

 Մրցույթը կկայանա 2023թ. մարտի 28-ին ժամը 1000-ին։

Դիմումները պետք է ներկայացվեն սույն հայտարարության հրապարակումից հետո 15 օրվա ընթացքում։

Մրցույթի վերաբերյալ լրացուցիչ տեղեկություններ ստանալու, ինչպես նաև պաշտոնի անձնագրին և հարցաշարերին ծանոթանալու համար դիմել ԱՀ սոցիալական զարգացման և միգրացիայի նախարարության աշխատակազմ (94-15-04)։

Մրցույթը կկայանա ԱՀ սոցիալական զարգացման և միգրացիայի նախարարության աշխատակազմում (հասցե` ք. Ստեփանակերտ, Ազատամարտիկների 54)։