Wednesday, December 8, 2021
[bvi]

Ենթակառուցվածք

Սոցիալական ապահովության պետական գործակալություն

 հեռ.(+374 47)94-08-13

Կենսաթոշակային քաղաքականության բաժին

Մարինե Յակուբյան, հեռ. (+374 47)94-45-19

Կենսաթոշակային ապահովության վերլուծության բաժին

Մարգարիտա Սևումյան, հեռ. (+374 47)94-45-19

Ֆինանսական հոսքերի կառավարման բաժին

Արսեն Բաբայան, հեռ. (+374 47)94-37-12

callback_small.png