Friday, September 24, 2021
[bvi]
Գլխավոր ՆԱԽԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ Կանոնադրություն

Կանոնադրություն

ԱՀ ԱՍՄՀՆ կառուցվածքային ստորաբաժանումներ

ԱՀ ԱՍԲՀՆ առանձնացված ստորաբաժանումներ

ԱՀ ԱՍԲՀՆ ենթակայությանը հանձնված պետական ոչ առևտրային կազմակերպություններ

ԱՀ ԱՍԲՀՆ համակարգում գործող ոչ կառավարչական հիմնարկներ

callback_small.png