Thursday, June 13, 2024
[bvi]

Ենթակառուցվածք

Ժողովրդագրության և միգրացիայի վարչություն

Արարատ Բախտամյան, հեռ. (+374 47) 94-40-85

Ժողովրդագրական քաղաքականության բաժին

Նունե Ավանեսյան, հեռ. (+374 47) 95-09-52

Վերաբնակեցման և միգրացիայի բաժին

Էլինա Մխիթարյան, հեռ.(+374 47) 95-42-30

callback_small.png