Ուրբաթ, Ապրիլ 19, 2019
Գլխավոր Աշխատանք և զբաղվածություն

Աշխատանք և զբաղվածություն

1.Օրենքներ
1.1 Աշխատանքային օրենսգիրք
1.2.Զբաղվածության մասին
1.3.Կենսաապահովման նվազագույն զամբյուղի և կենսաապահովման նվազագույն բյուջեի մասին
1.4. Նվազագույն ամսական աշխատավարձի մասին
1.5.Պետական պաշտոններ զբաղեցնող անձանց վարձատրության մասին

3. Գերատեսչական նորմատիվ ակտեր
3.1. ԼՂՀ աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարի 2014 թվականի հուլիսի 16-ի «Աշխատանք փնտրող անձի անհատական ծրագրի, մասնագիտական ուսուցման կազմակերպման մասին հայտի, մասնագիտական ուսուցման ուղեգրի ձևերը հաստատելու և Լեռնային Ղարաբաղի հանրապետության սոցիալական ապահովության նախարարի 2008 թվականի հունիսի 11-ի N 34 հ/գ-ն հրամանն ուժը կորցրած ճանաչելու մասին» N 3-Ն հրաման(հավելված 1, հավելված 2, հավելված 3)
3.2. ԼՂՀ աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարի 2014 թվականի օգոստոսի 29-ի «Աշխատանքի տոնավաճառի կազմակերպման ֆինանսավորման հայտ-պահանջագրի ձևը հաստատելու մասին» N 4-Ն հրաման
3.3. ԼՂՀ աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարի 2015 թվականի փետրվարի 5-ի «Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության կառավարության 2014 թվականի հոկտեմբերի 14-ի N 663-Ն որոշման կիրարկումն ապահովելու և Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարի 2012 թվականի փետրվարի 20-ի N 2-Ն հրամանը ուժը կորցրած ճանաչելու մասին» N 1-Ն հրաման(հավելված 1-2, հավելված 4, հավելված 5-6, հավելված 7-11, հավելված 12, հավելված 13, հավելված 14, հավելված 15, հավելված 18-19, հավելված 20)
3.4.ԼՂՀ աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարի 2017 թվականի մայիսի 15-ի «Վարձատրվող հասարակական աշխատանքների իրականացման պայմանագրի ձևը հաստատելու մասին N 3-Ն հրաման

 

contact_us_caps.png