Փետրվարի 25-ից մեկնարկում է արցախցիներին 4 ամիս ժամկետով՝ ամսական 68 000 դրամի չափով, սոցիալական աջակցության տրամադրման ծրագիրը

Արցախի Հանրապետությունում հաշվառված և Ադրբեջանի վերահսկողության տակ անցած բնակավայրերում փաստացի բնակված, բայց հաշվառում չունեցող քաղաքացիներին ամսական կտրամադրվի 68,000 դրամի չափով աջակցություն՝ 4 ամիս ժամկետով։

Բացառություն են կազմում 18-ից 63 տարեկան հաշմանդամություն չունեցող տղամարդիկ։

Կանայք աջակցությունը կստանան՝ ԱՆԿԱԽ ԱՇԽԱՏԵԼՈՒ/ՎԱՐՁՈՒ ԱՇԽԱՏՈՂ ԼԻՆԵԼՈՒ ՀԱՆԳԱՄԱՆՔԻՑ:

Երեխաների դրամական օգնությունը կտրամադրվի ծնողին՝ անկախ վերջինիս միջոցառման շահառու լինելու հանգամանքից։

63 տարին լրացած կենսաթոշակառուներն ու 1-ին, 2-րդ և 3-րդ խմբի հաշմանդամություն ունեցող անձիք դիմում գրելու անհրաժեշտություն չունեն. վերջիններս աջակցությունը կստանան իրենց կենսաթոշակի/նպաստի հետ մեկտեղ՝ իրենց կենսաթոշակը/նպաստը ստանալու եղանակով։

Դիմումները շահառուները կլրացնեն ՄԵԿ ԱՆԳԱՄ՝ 4 ամիսների համար։ Եթե անձի կարգավիճակի փոփոխություն լինի, տեղեկատվությունը ինքնաշխատ կերպով կարտացոլվի համակարգում՝ ներկայացնելով համապատասխան կարգավորումը։

Դիմումներն անհրաժեշտ է ներկայացնել էլեկտրոնային եղանակով՝ օոliոe.ssa.am կայքէջի միջոցով։

Դիմումները կընդունվեն ընթացիկ տարվա փետրվարի 25-ից մինչև հունիսի 15-ը։
ԿԻՍՎԵԼ