ԼՂՀ կառավարության բարեգործական ծրագրերի համակարգման հանձնաժողովի կողմից դեկտեմբերի 6-ին, 15-ին, 26-ին, 28-ին և 29-ին ընդունվել են հետևյալ որոշումները

ԼՂՀ կառավարության բարեգործական ծրագրերի համակարգման հանձնաժողովի կողմից դեկտեմբերի 6-ին, 15-ին, 26-ին, 28-ին և 29-ին ընդունվել են հետևյալ  որոշումները

 • 2017 թվականի նոյեմբերի 16-ին Հայաստանի Հանրապետության առողջապահության նախարարության §Մարդասիրական օգնության հանրապետական կենտրոն¦ պետական ոչ առևտրային կազմակերպության կողմից Հայաստանի Հանրապետությունում Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության մշտական ներկայացուցչության միջոցով ստացված ապրանքների բաշխման՝ օճառ և տարբեր տեսակի բժշկական ապրանքներ (որոշում N 161-Ա առ 06.12.2017թ.),
 • 2017 թվականի նոյեմբերի 21-ին Ռուսաստանի Դաշնությունից Ռուսաստանի Դաշնության քաղաքացի Վիտալի Դմիտրիի Դիմոգլոյի կողմից Ռուսլան Իսրայելյանի հասցեով ստացված ապրանքների բաշխման՝ կոշիկ և տարբեր տեսակի հագուստ (որոշում N 162-Ա առ 06.12.2017թ.),
 • Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության կառավարության բարեգործական ծրագրերի համակարգման հանձնաժողովի 2016 թվականի նոյեմբերի 22-ի       N 116-Ա որոշմամբ հաստատված ծրագրում փոփոխություն կատարելու մասին (որոշում N 163-Ա առ 06.12.2017թ.),
 • Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության կառավարության բարեգործական ծրագրերի համակարգման հանձնաժողովի 2016 թվականի նոյեմբերի 28-ի       N 118-Ա որոշմամբ հաստատված ծրագրում փոփոխություն կատարելու մասին (որոշում N 164-Ա առ 06.12.2017թ.),
 • Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության կառավարության բարեգործական ծրագրերի համակարգման հանձնաժողովի 2016 թվականի նոյեմբերի 28-ի       N 119-Ա որոշմամբ հաստատված ծրագրում փոփոխություն կատարելու մասին (որոշում N 165-Ա առ 06.12.2017թ.),
 • Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության կառավարության բարեգործական ծրագրերի համակարգման հանձնաժողովի 2016 թվականի նոյեմբերի 28-ի       N 120-Ա որոշմամբ հաստատված ծրագրում փոփոխություն կատարելու մասին (որոշում N 166-Ա առ 06.12.2017թ.),
 • 2017 թվականի նոյեմբերի 17-ին Ռուսաստանի Դաշնության Կովրով քաղաքից բարեր Հայկ Վլադիմիրի Բալայանի կողմից Հայաստանի Հանրապետությունում Արցախի Հանրապետության մշտական ներկայացուցչության հասցեով ստացված ապրանքների բաշխման՝ բլոկ-կոնտեյներներ և օդորակիչներ (որոշում N 167-Ա առ 15.12.2017թ.),
 • Բարերար Միշել Տանկրեզի կողմից իրականացվող §Արցախի Հանրապետության Մարտունի քաղաքի N 1 մանկապարտեզի կահավորում¦  ծրագրի մասին (որոշում N 168-Ա առ 15.12.2017թ.),
 • 2017 թվականի դեկտեմբերի 14-ին Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներից §Անի Լոջ N 21, Նայթս օֆ Վարդան¦ կազմակերպության կողմից Հայաստանի Հանրապետությունում Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության մշտական ներկայացուցչության հասցեով ստացված ապրանքների բաշխման (որոշում      N 169-Ա առ 26.12.2017թ.),
 • §Շեն¦ բարեգործական հասարակական կազմակերպության Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության մասնաճյուղի կողմից իրականացվող §Արցախի Հանարապետության Հադրութի շրջանի Տումի գյուղում Թեվան Ստեփանյանի տուն-թանգարանի տարածքի բարեկարգում¦ ծրագրի մասին (որոշում N 170-Ա առ 28.12.2017թ.),
 • §Հայաստան¦ համահայկական հիմնադրամի կողմից իրականացվող §Արցախի Հանրապետության Մարտակերտի շրջանի Թալիշ գյուղի բնակելի տների ցանկապատերի կառուցում և ճանապարհի բարեկարգում¦ ծրագրի մասին (որոշում N 171-Ա առ 28.12.2017թ.),
 • Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության կառավարության բարեգործական ծրագրերի համակարգման հանձնաժողովի 2017 թվականի հունիսի 07-ի N 64-Ա որոշմամբ հաստատված ծրագրում փոփոխություն կատարելու մասին (որոշում   N 172-Ա առ 28.12.2017թ.),
 • Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության կառավարության բարեգործական ծրագրերի համակարգման հանձնաժողովի 2017 թվականի հուլիսի 13-ի N 83-Ա որոշմամբ հաստատված ծրագրում փոփոխություն կատարելու մասին (որոշում  N 173-Ա առ 28.12.2017թ.),
 • Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության կառավարության բարեգործական ծրագրերի համակարգման հանձնաժողովի 2016 թվականի հուլիսի 08-ի          թիվ 56-Ա որոշմամբ հաստատված ծրագրում փոփոխություն կատարելու մասին (որոշում N 174-Ա առ 28.12.2017թ.),
 • Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության կառավարության բարեգործական ծրագրերի համակարգման հանձնաժողովի 2016 թվականի հուլիսի 08-ի          թիվ 57-Ա որոշմամբ հաստատված ծրագրում փոփոխություն կատարելու մասին (որոշում N 175-Ա առ 28.12.2017թ.),
 • Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության կառավարության բարեգործական ծրագրերի համակարգման հանձնաժողովի 2014 թվականի հոկտեմբերի 17-ի թիվ 48-Ա որոշմամբ հաստատված ծրագրում փոփոխություն կատարելու մասին (որոշում N 176-Ա առ 28.12.2017թ.),
 • Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության կառավարության բարեգործական ծրագրերի համակարգման հանձնաժողովի 2014 թվականի մայիսի 08-ի թիվ     23-Ա որոշմամբ հաստատված ծրագրում փոփոխություն կատարելու մասին (որոշում N 177-Ա առ 28.12.2017թ.),
 • Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության կառավարության բարեգործական ծրագրերի համակարգման հանձնաժողովի 2017 թվականի սեպտեմբերի 07-ի    N 109-Ա որոշման մեջ փոփոխություններ կատարելու մասին (որոշում N 178-Ա առ 29.12.2017թ.),
 • Արցախի Հանրապետության քաղաքաշինության նախարարության կողմից իրականացվող §Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության Մարտակերտի շրջանի Թալիշ գյուղի բնակիչ Վիտալիկ Ղավալյանի բնակելի տան վերանորոգման աշխատանքներ¦ ծրագրի մասին (որոշում N 179-Ա                 առ 29.12.2017թ.),
 • Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության կառավարության բարեգործական ծրագրերի համակարգման հանձնաժողովի 2017 թվականի սեպտեմբերի 07-ի    N 110-Ա որոշման մեջ փոփոխություններ կատարելու մասին (որոշում N 180-Ա  առ 29.12.2017թ.),
 • Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության կառավարության բարեգործական ծրագրերի համակարգման հանձնաժողովի 2017 թվականի սեպտեմբերի 07-ի    N 114-Ա որոշման մեջ փոփոխություններ կատարելու մասին (որոշում N 181-Ա   առ 29.12.2017թ.),
 • Արցախի Հանրապետության քաղաքաշինության նախարարության կողմից իրականացվող §Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության Մարտակերտի շրջանի Թալիշ գյուղի բնակիչ Ժորա Օհանյանի բնակելի տան վերանորոգման աշխատանքներ¦ ծրագրի մասին (որոշում N 182-Ա առ 29.12.2017թ.),
 • Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության կառավարության բարեգործական ծրագրերի համակարգման հանձնաժողովի 2017 թվականի սեպտեմբերի 07-ի    N 106-Ա որոշման մեջ փոփոխություններ կատարելու մասին (որոշում N 183-Ա առ 29.12.2017թ.):
ԿԻՍՎԵԼ