Տեղեկություն ԱՀ ժողովրդագրական ցուցանիշների մասին 2020թ. հունվար-հունիսին

Տեղեկություն ԱՀ ժողովրդագրական ցուցանիշների մասին 2020թ. հունվար-հունիսին

ԿԻՍՎԵԼ