Կորոնավիրուսի սոցիալական հետևանքների չեզոքացման միջոցառումների շրջանակներում աջակցություն ստանալու դիմումների ձևերը

Արցախի Հանրապետության կառավարության 2020 թվականի ապրիլի 15-ի <<Կորոնավիրուսի սոցիալական հետևանքների չեզոքացման միջոցառումները հաստատելու մասին>> N 262-Ա որոշմամբ սահմանված աջակցության  իրավունք ունեցող քաղաքացիները թղթային կամ էլեկտրոնային եղանակով՝ հետևյալ էլեկտրոնային հասցեներով՝ stepanakert-sag@mail.ru, martuni-sag@mail.ru, hadrut-sag@mail.ru, martakert-sag@mail.ru, shushi-sag@mail.ru, qashatax-sag@mail.ru, shahumyan-sag@mail.ru, askeran-sag@mail.ru, իրենց հաշվառման կամ բնակության վայրի Արցախի Հանրապետության աշխատանքի, սոցիալական հարցերի և վերաբնակեցման նախարարության աշխատակազմի սոցիալական ծառայության տարածքային գործակալություն են ներկայացնում գրավոր դիմում.

միանվագ ֆինանսական աջակցության համար՝ ձև 
միանվագ նպաստի համար՝ ձև 

ԿԻՍՎԵԼ