Հաստատվեցին բարեգործական ծրագրեր

ՏԵՂԵԿԱՆՔ

Արցախի Հանրապետության կառավարության բարեգործական ծրագրերի համակարգման հանձնաժողովի կողմից 2020 թվականի մարտ ամսում ընդունված որոշումների մասին

 • 2020 թվականի հունվարի 9-ին Ռուսաստանի Դաշնության Կրասնոդար քաղաքից բարերար Վարդան Քերոփի Կիրոյանցի կողմից Հայաստանի Հանրապետությունում Արցախի Հանրապետության մշտական ներկայացուցչության հասցեով ստացված ապրանքների բաշխման՝ շինանյութ, սպորտային և այլ ապրանքներ (որոշում N 8-Ա առ 3 մարտի 2020 թվական).
 • 2020 թվականի հունվարի 24-ին Ռուսաստանի Դաշնության Մոսկվա քաղաքից Ռուսաստանի Դաշնության քաղաքացի Հայկ Վլադիմիրի Բալայանի կողմից Հայաստանի Հանրապետությունում Արցախի Հանրապետության մշտական ներկայացուցչության հասցեով ստացված ապրանքների բաշխման՝ տարբեր տեսակի ապրանքներ (որոշում N 9-Ա առ 3 մարտի 2020 թվական).
 • 2020 թվականի փետրվարի 6-ին Ռուսաստանի Դաշնության Մոսկվա քաղաքից Ռուսաստանի Դաշնության քաղաքացի Հայկ Վլադիմիրի Բալայանի կողմից Հայաստանի Հանրապետությունում Արցախի Հանրապետության մշտական ներկայացուցչության հասցեով ստացված ապրանքների բաշխման՝ տարբեր տեսակի ապրանքներ (որոշում N 10-Ա առ 3 մարտի 2020 թվական).
 • Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության կառավարության բարեգործական ծրագրերի համակարգման հանձնաժողովի 2017 թվականի փետրվարի 14-ի N 12-Ա որոշման մեջ փոփոխություններ կատարելու մասին (որոշում N 11-Ա առ    3 մարտի 2020 թվական).
 • 2020 թվականի փետրվարի 26-ին Հայաստանի Հանրապետության առողջապահության նախարարության <<Մարդասիրական օգնության հանրապետական կենտրոն>> պետական ոչ առևտրային կազմակերպության կողմից Հայաստանի Հանրապետությունում Արցախի Հանրապետության մշտական ներկայացուցչության միջոցով ստացված ապրանքի բաշխման՝ դեղորայք (որոշում N 12-Ա առ 3 մարտի 2020 թվական).
 • 2020 թվականի փետրվարի 12-ին Ֆրանսիայից Ֆրանկո հայկական Դե Փայս դե Մարտիգուես ասոցիացիայի կողմից Հայաստանի Հանրապետությունում Արցախի Հանրապետության մշտական ներկայացուցչության հասցեով ստացված ապրանքների բաշխման՝ դեղորայք, բժշկական և այլ ապրանքներ (որոշում N 13-Ա առ 6 մարտի 2020 թվական).
 • Միշել Լուիս Էմիլ Տանկրեզի կողմից իրականացվող <<Արցախի Հանրապետության Մարտունի քաղաքի երաժշտական դպրոցի կահավորում>> ծրագրի մասին (որոշում N 14-Ա առ 11 մարտի 2020 թվական).
 • 2020 թվականի մարտի 11-ին Ֆրանսիայից Hay-Med ասոցիացիայի կողմից Հայաստանի Հանրապետությունում Արցախի Հանրապետության մշտական ներկայացուցչության հասցեով ստացված ապրանքների բաշխման՝ դեղորայք, բժշկական և այլ ապրանքներ (որոշում N 15-Ա առ 18 մարտի 2020 թվական).
 • 2020 թվականի մարտի 11-ին Հայաստանի Հանրապետության առողջապահության նախարարության <<Մարդասիրական օգնության հանրապետական կենտրոն>> պետական ոչ առևտրային կազմակերպության կողմից Հայաստանի Հանրապետությունում Արցախի Հանրապետության մշտական ներկայացուցչության միջոցով ստացված ապրանքների բաշխման՝ բժշկական ապրանքներ (որոշում N 16-Ա առ 18 մարտի 2020 թվական).
 • Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության կառավարության բարեգործական ծրագրերի համակարգման հանձնաժողովի 2015 թվականի նոյեմբերի 19-ի թիվ 58-Ա որոշման մեջ փոփոխություններ կատարելու մասին (որոշում N 17-Ա առ 18 մարտի 2020 թվական).
 • Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության կառավարության բարեգործական ծրագրերի համակարգման հանձնաժողովի 2017 թվականի ապրիլի 11-ի N 46-Ա որոշման մեջ փոփոխություններ կատարելու մասին (որոշում N 18-Ա առ 18 մարտի 2020 թվական).
 • Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության կառավարության բարեգործական ծրագրերի համակարգման հանձնաժողովի 2017 թվականի ապրիլի 11-ի N 47-Ա որոշման մեջ փոփոխություններ կատարելու մասին (որոշում N 19-Ա առ 18 մարտի 2020 թվական).
 • Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության կառավարության բարեգործական ծրագրերի համակարգման հանձնաժողովի 2017 թվականի մայիսի 31-ի N 62-Ա որոշման մեջ փոփոխություններ կատարելու մասին (որոշում N 20-Ա առ 18 մարտի 2020 թվական).
 • Արցախի Հանրապետության կառավարության բարեգործական ծրագրերի համակարգման հանձնաժողովի 2018 թվականի փետրվարի 13-ի N 7-Ա որոշման մեջ փոփոխություններ կատարելու մասին (որոշում N 21-Ա առ 18 մարտի 2020 թվական).
 • Արցախի Հանրապետության կառավարության բարեգործական ծրագրերի համակարգման հանձնաժողովի 2018 թվականի մարտի 26-ի N 25-Ա որոշման մեջ փոփոխություններ կատարելու մասին (որոշում N 22-Ա առ 18 մարտի 2020 թվական).
 • Արցախի Հանրապետության կառավարության բարեգործական ծրագրերի համակարգման հանձնաժողովի 2018 թվականի մարտի 26-ի N 26-Ա որոշման մեջ փոփոխություններ կատարելու մասին (որոշում N 23-Ա առ 18 մարտի 2020 թվական).
 • Արցախի Հանրապետության կառավարության բարեգործական ծրագրերի համակարգման հանձնաժողովի 2018 թվականի ապրիլի 16-ի N 35-Ա որոշման մեջ փոփոխություններ կատարելու մասին (որոշում N 24-Ա առ 18 մարտի 2020 թվական).
 • Արցախի Հանրապետության կառավարության բարեգործական ծրագրերի համակարգման հանձնաժողովի 2018 թվականի ապրիլի 16-ի N 36-Ա որոշման մեջ փոփոխություններ կատարելու մասին (որոշում N 25-Ա առ 18 մարտի 2020 թվական).
 • Արցախի Հանրապետության կառավարության բարեգործական ծրագրերի համակարգման հանձնաժողովի 2018 թվականի ապրիլի 16-ի N 37-Ա որոշման մեջ փոփոխություններ կատարելու մասին (որոշում N 26-Ա առ 18 մարտի 2020 թվական).
 • Արցախի Հանրապետության կառավարության բարեգործական ծրագրերի համակարգման հանձնաժողովի 2018 թվականի ապրիլի 16-ի N 38-Ա որոշման մեջ փոփոխություններ կատարելու մասին (որոշում N 27-Ա առ 18 մարտի 2020 թվական).
 • Արցախի Հանրապետության կառավարության բարեգործական ծրագրերի համակարգման հանձնաժողովի 2018 թվականի ապրիլի 16-ի N 39-Ա որոշման մեջ փոփոխություններ կատարելու մասին (որոշում N 28-Ա առ 18 մարտի 2020 թվական).
 • Արցախի Հանրապետության կառավարության բարեգործական ծրագրերի համակարգման հանձնաժողովի 2018 թվականի ապրիլի 16-ի N 40-Ա որոշման մեջ փոփոխություններ կատարելու մասին (որոշում N 29-Ա առ 18 մարտի 2020 թվական).
 • Արցախի Հանրապետության կառավարության բարեգործական ծրագրերի համակարգման հանձնաժողովի 2018 թվականի ապրիլի 16-ի N 41-Ա որոշման մեջ փոփոխություններ կատարելու մասին (որոշում N 30-Ա առ 18 մարտի 2020 թվական).
 • Արցախի Հանրապետության կառավարության բարեգործական ծրագրերի համակարգման հանձնաժողովի 2018 թվականի հունիսի 5-ի N 67-Ա որոշման մեջ փոփոխություններ կատարելու մասին (որոշում N 31-Ա առ 18 մարտի 2020 թվական).
 • Արցախի Հանրապետության կառավարության բարեգործական ծրագրերի համակարգման հանձնաժողովի 2018 թվականի հունիսի 5-ի N 68-Ա որոշման մեջ փոփոխություններ կատարելու մասին (որոշում N 32-Ա առ 18 մարտի 2020 թվական).
 • Արցախի Հանրապետության կառավարության բարեգործական ծրագրերի համակարգման հանձնաժողովի 2018 թվականի հունիսի 18-ի N 74-Ա որոշման մեջ փոփոխություններ կատարելու մասին (որոշում N 33-Ա առ 18 մարտի 2020 թվական).
 • Արցախի Հանրապետության կառավարության բարեգործական ծրագրերի համակարգման հանձնաժողովի 2018 թվականի հունիսի 18-ի N 75-Ա որոշման մեջ փոփոխություններ կատարելու մասին (որոշում N 34-Ա առ 18 մարտի 2020 թվական).
 • Արցախի Հանրապետության կառավարության բարեգործական ծրագրերի համակարգման հանձնաժողովի 2018 թվականի հունիսի 18-ի N 76-Ա որոշման մեջ փոփոխություններ կատարելու մասին (որոշում N 35-Ա առ 18 մարտի 2020 թվական).
 • Արցախի Հանրապետության կառավարության բարեգործական ծրագրերի համակարգման հանձնաժողովի 2018 թվականի հունիսի 18-ի N 77-Ա որոշման մեջ փոփոխություններ կատարելու մասին (որոշում N 36-Ա առ 18 մարտի 2020 թվական).
 • Արցախի Հանրապետության կառավարության բարեգործական ծրագրերի համակարգման հանձնաժողովի 2018 թվականի հունիսի 18-ի N 78-Ա որոշման մեջ փոփոխություններ կատարելու մասին (որոշում N 37-Ա առ 18 մարտի 2020 թվական).
 • Արցախի Հանրապետության կառավարության բարեգործական ծրագրերի համակարգման հանձնաժողովի 2018 թվականի օգոստոսի 8-ի N 102-Ա որոշման մեջ փոփոխություններ կատարելու մասին (որոշում N 38-Ա առ     18 մարտի 2020 թվական).
 • Արցախի Հանրապետության կառավարության բարեգործական ծրագրերի համակարգման հանձնաժողովի 2018 թվականի օգոստոսի 8-ի N 106-Ա որոշման մեջ փոփոխություններ կատարելու մասին (որոշում N 39-Ա առ 18 մարտի 2020 թվական).
 • Արցախի Հանրապետության կառավարության բարեգործական ծրագրերի համակարգման հանձնաժողովի 2019 թվականի ապրիլի 19-ի N 39-Ա որոշման մեջ փոփոխություններ կատարելու մասին (որոշում N 40-Ա առ 18 մարտի 2020 թվական).
 • Արցախի Հանրապետության կառավարության բարեգործական ծրագրերի համակարգման հանձնաժողովի 2019 թվականի ապրիլի 19-ի N 40-Ա որոշման մեջ փոփոխություններ կատարելու մասին (որոշում N 41-Ա առ 18 մարտի 2020 թվական).
 • Արցախի Հանրապետության կառավարության բարեգործական ծրագրերի համակարգման հանձնաժողովի 2019 թվականի ապրիլի 29-ի N 42-Ա որոշման մեջ փոփոխություններ կատարելու մասին (որոշում N 42-Ա առ 18 մարտի 2020 թվական).
 • Արցախի Հանրապետության կառավարության բարեգործական ծրագրերի համակարգման հանձնաժողովի 2019 թվականի ապրիլի 29-ի N 43-Ա որոշման մեջ փոփոխություններ կատարելու մասին (որոշում N 43-Ա առ 18 մարտի 2020 թվական).
 • Արցախի Հանրապետության կառավարության բարեգործական ծրագրերի համակարգման հանձնաժողովի 2019 թվականի օգոստոսի 14-ի N 94-Ա որոշման մեջ փոփոխություններ կատարելու մասին (որոշում N 44-Ա առ 18 մարտի 2020 թվական).
 • Արցախի Հանրապետության կառավարության բարեգործական ծրագրերի համակարգման հանձնաժողովի 2019 թվականի հոկտեմբերի 30-ի N 122-Ա որոշման մեջ փոփոխություններ կատարելու մասին (որոշում N 45-Ա առ 18 մարտի 2020 թվական).
 • <<ԱՐՑԱԽՖՈՆԴ>> ԲԱՐԵԳՈՐԾԱԿԱՆ ՀԻՄՆԱԴՐԱՄԻ կողմից իրականացվող <<Արցախի Հանրապետության Հադրութի շրջանի Առաջամուղ գյուղի դպրոցի սանհանգույցի վերանորոգում>> ծրագրի մասին (որոշում N 46-Ա առ 23 մարտի 2020 թվական):

 

ԿԻՍՎԵԼ