Շարունակվում է երկկողմանի ծնողազուրկ անձանց բնակարաններով ապահովման ծրագիրը

Շարունակվում է առանց ծնողական խնամքի մնացած երեխաների թվին պատկանող անձանց բնակարանների (բնակելի տների) տրամադրման և դրանց կահավորման գործընթացը:

2019 թվականի դեկտեմբերի 29-ին Ստեփանակերտ քաղաքի Սասունցի Դավիթ 66 հասցեում երկկողմանի ծնողազուրկ երկու անձանց տրամադրվել և կահավորվել են նոր բնակարաններ:

Բնակարանների կահավորումն իրականացվել  է ԱՀ պետբյուջեի միջոցների հաշվին` յուրաքանչյուրին մինչև 3.0 մլն   դրամի  սահմաններում:  

ԿԻՍՎԵԼ