2019 թվականի սեպտեմբերի 25-ին Արցախի Հանրապետության կառավարությունն ընդունել է <<Պետական կենսաթոշակային համակարգի տվյալների շտեմարանը ձևավորելու և վարելու կարգը սահմանելու մասին>> N 797-Ն որոշումը

 <<Պետական կենսաթոշակային համակարգի տվյալների շտեմարանը ձևավորելու և վարելու կարգը սահմանելու մասին>> N 797-Ն որոշում

Ուժի մեջ է  սույն թվականի հոկտեմբերի 21-ից

ԿԻՍՎԵԼ