ԱՀ աշխատանքի, սոցիալական հարցերի և վերաբնակեցման նախարարության արհեստակցական կազմակերպության հաշվետու-ընտրական ժողովը

2019թ. մայիսի 21-ին կայացել է ԱՀ աշխատանքի, սոցիալական հարցերի և վերաբնակեցման նախարարության աշխատողների Արհեստակցական կազմակերպության հաշվետու-ընտրական ժողովը`

նախագահությամբ Կ.Թորոսյանի, քարտուղարությամբ  Զ.Հայրապետյանի:

Ժողովի աշխատանքների կազմակերպության  218  անդամների 53   պատվիրակներից մասնակցել են  49-ը: Ժողովի աշխատանքներին մասնակցել են  նաև  ԱՀ աշխատանքի, սոցիալական հարցերի և վերաբնակեցման նախարար Ս.Ավանեսյանը, ԱՀ  պետհիմնարկների աշխատողների  արհկազմակերպությունների  ՃՀՄ  նախագահ  Յու. Ավանեսյանը:

Օրակարգային՝

  1. Արհկոմի հաշվետվություն
  2. Վերստուգիչ հանձնաժողովի հաշվետվություն
  3. Արհկոմի անդամների ընտրություն
  4. Վերստուգիչ հանձնաժողովի ընտրություն

Օրակարգային 1-ին և 2-րդ հարցերի մասին հաշվետվությունները ներկայացրել  են արհկոմի նախագահ Մ.Հակոբջանյանը և վերստուգիչ հանձնաժղովի անդամ        Վ.Աբրահամյանը:

Ելույթ են ունեցել նախարար Ս.Ավանեսյանը, ընդհանուր բաժնի պետ Զ.Հայրապետյանը, տնային պայմաններում միայնակ տարեցների և հաշմանդամների սպասարկման կենտրոնի տնօրեն Ա.Ադամյանը,  ԱՀ  պետհիմնարկների աշխատողների արհկազմակերպությունների ՃՀՄ նախագահ Յու.Ավանեսյանը:

ԱՀ աշխատանքի, սոցիալական հարցերի և վերաբնակեցման  նախարարության Արհեստակցական կազմակերպության ժողովը որոշեց՝

  1. Արհկոմի հաշվետու ժամանակաշրջանում կատարած աշխատանքները գնահատել բավարար
  2. Հաստատել վերստուգիչ հանձնաժողովի հաշվետվությունը
  3. Արհկոմի կազմում ընտրել՝

Մելսիկ Արմենի Հակոբջանյանին՝ կազմակերպության արհկոմի նախագահ
Դավիթ Սերգեյի Ավետիսյանին՝ նախագահի տեղակալ
Անդամներ՝ Սուսաննա Ռազմիկի ՇաՖեյանց
Սամվել Չերքեզի Միրզոյան
Արեգա Նադիրի Ադամյան
Հրաչիկ Գառնիկի Ավթանդիլյան
Արմենուհի Համոյի Հարությունյան

  1. Վերստուգիչ հանձնաժողովի կազմում ընտրել՝

Վարդան Արիկի Աբրահամյան՝ վերստուգիչ հանձնաժողովի նախագահ
Անդամներ՝
Գոհար Մաքսելի Խաչատրյան, Էմիրջան Լևի Ասլանյան:

ԿԻՍՎԵԼ