Ընդունելություն նախարարի մոտ

Ս. թ. փետրվարի 22-ին ԱՀ աշխատանքի, սոցիալական հարցերի և վերաբնակեցման նախարար Ս.Ավանեսյանի մոտ  կազմակերպվել է քաղաքացիների հերթական ընդունելությունը: Նախապես հերթագրված քաղաքացիներից ընդունելությանը մասնակցել են 13 հոգի: Ներկայացված հարցերը հիմնականում վերաբերվել են բնակարանային պայմանների բարելավմանը և   ֆինանսական օգնության տրամադրմանը:  Հանդիպման ընթացքում նախարարի կողմից քաղաքացիների հարցերին տրվել են սպառիչ պատասխաններ, ինչպես նաև բարձրացված խնդիրներին ընթացք տալու նպատակով եղել են գրավոր և բանավոր հանձնարարականներ:

 

ԿԻՍՎԵԼ