Հաստատվեցին բարեգործական ծրագրեր

ՏԵՂԵԿԱՆՔ

ԱՀ կառավարության բարեգործական ծրագրերի համակարգման հանձնաժողովի կողմից 2018 թվականի հոկտեմբեր ամսում ընդունված որոշումների մասին

  • Ամերիկայի հայ ավետարանչական ընկերակցության Արցախի մասնաճյուղի կողմից իրականացվող <<Ամերիկայի հայ ավետարանչական ընկերակցության Արցախի մասնաճյուղի Մարտակերտի Մովսես Ճանպազյանի անվան մանկապարտեզի վերանորոգում>> ծրագրի մասին (որոշում N 116-Ա առ 14 սեպտեմբերի 2018թ.).
  • Միշել Լուիս Էմիլ Տանկրեզի կողմից իրականացվող <<Արցախի Հանրապետության Մարտունի քաղաքի երաժշտական դպրոցի կահավորում>> ծրագրի մասին (որոշում N 117-Ա առ 14 սեպտեմբերի 2018թ.):

 

ԿԻՍՎԵԼ