Ներկայացվել են ԱՀ ժողովրդագրական հիմնախնդիրների ուսումնասիրության արդյունքները

ԿԻՍՎԵԼ