Հաստատվեցին բարեգործական ծրագրեր

 ԱՀ կառավարության բարեգործական ծրագրերի համակարգման հանձնաժողովի կողմից 2018թ. հունիսի 5-ին և 18-ին ընդունվել ենհետևյալ  որոշումները`

– Բարերար Միշել Տանկրեզի կողմից իրականացվող ՙԱրցախի Հանրապետության Շուշի քաղաքի Դանիել Ղազարյանի անվաներաժշտական դպրոցի կահավորումՙ ծրագրի մասին (որոշում N 65-Ա առ 05.06.2018թ.),

– ՙՀայ Օգնության Միության Արցախի Միավորՙ հասարակական կազմակերպության կողմից իրականացվող ՙՍտեփանակերտքաղաքում 100-120 նախադպրոցական տարիքի երեխաների համար մանկապարտեզի անհրաժեշտ լրացուցիչ կահույքիպատրաստման աշխատանքների իրականացումՙ ծրագրի մասին (որոշում N 66-Ա առ 05.06.2018թ.),

-ՙՀայաստանՙ համահայկական հիմնադրամի կողմից իրականացվող ՙԱրցախի Հանրապետության Ստեփանակերտ քաղաքի ՏիգրանՄեծ 33 հասցեում գտնվող շենքի 1-ին, ոչ բնակելի հարկում, մանկապարտեզի տեղակայումՙ ծրագրի մասին (որոշում N 67-Ա առ05.06.2018թ.),

– ՙՀայաստանՙ համահայկական հիմնադրամի կողմից իրականացվող §Արցախի Հանրապետության Ստեփանակերտ քաղաքի Բ. Ուլուբաբյան և Վ. Վաղարշյան փողոցների համահոս կոյուղու կոլեկտորի կառուցման 1-ին փուլ¦ ծրագրի մասին (որոշում N 68-Ա առ05.06.2018թ.),

– ՙՀայաստանՙ համահայկական հիմնադրամի կողմից իրականացվող ՙԱրցախի Հանրապետության Ասկերանի շրջանի Հովսեփավանհամայնքում խորքային հորի հորատում և նոր ոռոգման համակարգի կառուցումՙ ծրագրի մասին (որոշում N 69-Ա առ 05.06.2018թ.),

– 2018 թվականի ապրիլի 13-ին Ռուսաստանի Դաշնության Պրոտվինո քաղաքից Ռուսաստանի Դաշնության քաղաքացի ՀայկՎլադիմիրի Բալայանի կողմից Հայաստանի Հանրապետությունում Արցախի Հանրապետության մշտական ներկայացուցչությանհասցեով ստացված ապրանքների բաշխման՝ վեց հատ բլոկ-կոնտեյներ (որոշում N 70-Ա առ 18.06.2018թ.),

– 2018 թվականի ապրիլի 17-ին Ռուսաստանի Դաշնության Պրոտվինո քաղաքից Ռուսաստանի Դաշնության քաղաքացի ՀայկՎլադիմիրի Բալայանի կողմից Հայաստանի Հանրապետությունում Արցախի Հանրապետության մշտական ներկայացուցչությանհասցեով ստացված ապրանքների բաշխման՝ վեց հատ բլոկ-կոնտեյներ (որոշում N 71-Ա առ 18.06.2018թ.),

– ՙԱրցախֆոնդՙ Բարեգործական Հիմնադրամի կողմից իրականացվող ՙԱրցախի Հանրապետության Հադրութի շրջանի Առաջամուղգյուղի գյուղապետարանին կից բուժկետի կառուցումՙ ծրագրի մասին (որոշում N 72-Ա առ 18.06.2018թ.),

– ՙԱրցախֆոնդՙ Բարեգործական Հիմնադրամի կողմից իրականացվող ՙԱրցախի Հանրապետության Հադրութի շրջանի Առաջամուղգյուղի գյուղապետարանին կից բուժկետի կառուցման նախագծանախահաշվային փաստաթղթերի մշակումՙ ծրագրի մասին  (որոշումN 73-Ա առ 18.06.2018թ.),

– ՙՀայաստանՙ համահայկական հիմնադրամի կողմից իրականացվող ՙԱրցախի Հանրապետության Մարտունու շրջանի Վարանդահամայնքում խորքային հորի հորատում և նոր ոռոգման համակարգի կառուցումՙ ծրագրի մասին (որոշում N 74-Ա առ 18.06.2018թ.),

– ՙՀայաստանՙ համահայկական հիմնադրամի կողմից իրականացվող ՙԱրցախի Հանրապետության Մարտունու շրջանի Գիշի համայնքիԲաբա Հաչա տեղամասում խորքային հորի հորատում և նոր ոռոգման համակարգի կառուցումՙ ծրագրի մասին (որոշում N 75-Ա առ18.06.2018թ.),

– ՙՀայաստանՙ համահայկական հիմնադրամի կողմից իրականացվող ՙԱրցախի Հանրապետության Մարտունու շրջանի Գիշի համայնքիԴուզին տափ տեղամասում խորքային հորի հորատում և նոր ոռոգման համակարգի կառուցումՙ ծրագրի մասին (որոշում N 76-Ա առ18.06.2018թ.),

– ՙՀայաստան համահայկական հիմնադրամի կողմից իրականացվող ՙԱրցախի Հանրապետության Մարտունու շրջանի Սպիտակաշեն համայնքում խորքային հորի հորատում և նոր ոռոգման համակարգի կառուցումՙ ծրագրի մասին (որոշում N 77-Ա առ 18.06.2018թ.),

– ՙՀայաստանՙ համահայկական հիմնադրամի կողմից իրականացվող ՙԱրցախի Հանրապետության Մարտունու շրջանի Հաղորտիհամայնքում խորքային հորի հորատում և նոր ոռոգման համակարգի կառուցումՙ ծրագրի մասին (որոշում N 78-Ա առ 18.06.2018թ.),

– ՙՀայաստանՙ համահայկական հիմնադրամի կողմից իրականացվող ՙԱրցախի Հանրապետության Ստեփանակերտ քաղաքիԱզատամարտիկների փողոցի փոքր ֆուտբոլի դաշտի հանդերձարանների կահավորումՙ  ծրագրի  մասին (որոշում N 79-Ա  առ18.06.2018թ.),

– Արցախի Հանրապետության կառավարության բարեգործական ծրագրերի համակարգման հանձնաժողովի 2018 թվականի ապրիլի18-ի N 44-Ա որոշման մեջ փոփոխություն կատարելու մասին (որոշում N 80-Ա  առ 18.06.2018թ.),

– Արցախի Հանրապետության կառավարության բարեգործական ծրագրերի համակարգման հանձնաժողովի 2018 թվականի ապրիլի18-ի N 45-Ա որոշման մեջ փոփոխություն կատարելու մասին (որոշում N 81-Ա  առ 18.06.2018թ.),

– Արցախի Հանրապետության կառավարության բարեգործական ծրագրերի համակարգման հանձնաժողովի 2018 թվականի ապրիլի18-ի N 46-Ա որոշման մեջ փոփոխություն կատարելու մասին (որոշում N 82-Ա  առ 18.06.2018թ.),

– Արցախի Հանրապետության կառավարության բարեգործական ծրագրերի համակարգման հանձնաժողովի 2018 թվականի ապրիլի18-ի N 47-Ա որոշման մեջ փոփոխություն կատարելու մասին (որոշում N 83-Ա  առ 18.06.2018թ.),

– Արցախի Հանրապետության կառավարության բարեգործական ծրագրերի համակարգման հանձնաժողովի 2018 թվականի ապրիլի18-ի N 48-Ա որոշման մեջ փոփոխություն կատարելու մասին (որոշում N 84-Ա  առ 18.06.2018թ.),

– Արցախի Հանրապետության կառավարության բարեգործական ծրագրերի համակարգման հանձնաժողովի 2018 թվականի ապրիլի18-ի N 49-Ա որոշման մեջ փոփոխություն կատարելու մասին (որոշում N 85-Ա  առ 18.06.2018թ.),

– Արցախի Հանրապետության կառավարության բարեգործական ծրագրերի համակարգման հանձնաժողովի 2018 թվականի ապրիլի18-ի N 50-Ա որոշման մեջ փոփոխություն կատարելու մասին (որոշում N 86-Ա  առ 18.06.2018թ.),

– Արցախի Հանրապետության կառավարության բարեգործական ծրագրերի համակարգման հանձնաժողովի 2018 թվականի ապրիլի18-ի N 51-Ա որոշման մեջ փոփոխություն կատարելու մասին (որոշում N 87-Ա  առ 18.06.2018թ.),

– Արցախի Հանրապետության կառավարության բարեգործական ծրագրերի համակարգման հանձնաժողովի 2018 թվականի ապրիլի18-ի N 52-Ա որոշման մեջ փոփոխություն կատարելու մասին (որոշում N 88-Ա  առ 18.06.2018թ.),

– Արցախի Հանրապետության կառավարության բարեգործական ծրագրերի համակարգման հանձնաժողովի 2018 թվականի ապրիլի18-ի N 53-Ա որոշման մեջ փոփոխություն կատարելու մասին (որոշում N 89-Ա  առ 18.06.2018թ.),

– Արցախի Հանրապետության կառավարության բարեգործական ծրագրերի համակարգման հանձնաժողովի 2018 թվականի ապրիլի18-ի N 54-Ա որոշման մեջ փոփոխություն կատարելու մասին (որոշում N 90-Ա  առ 18.06.2018թ.),

– Արցախի Հանրապետության կառավարության բարեգործական ծրագրերի համակարգման հանձնաժողովի 2018 թվականի ապրիլի18-ի N 55-Ա որոշման մեջ փոփոխություն կատարելու մասին (որոշում N 91-Ա  առ 18.06.2018թ.),

– Արցախի Հանրապետության կառավարության բարեգործական ծրագրերի համակարգման հանձնաժողովի 2018 թվականի ապրիլի18-ի N 56-Ա որոշման մեջ փոփոխություն կատարելու մասին (որոշում N 92-Ա  առ 18.06.2018թ.),

– Արցախի Հանրապետության կառավարության բարեգործական ծրագրերի համակարգման հանձնաժողովի 2018 թվականի ապրիլի18-ի N 57-Ա որոշման մեջ փոփոխություն կատարելու մասին (որոշում N 93-Ա  առ 18.06.2018թ.):

ԿԻՍՎԵԼ