Հաստատվեցին բարեգործական ծրագրերը

ԱՀ կառավարության բարեգործական ծրագրերի համակարգման հանձնաժողովի կողմից 2018թ. հունիսի 5-ին և 18-ին ընդունվել են հետևյալ  որոշումները`

 • Բարերար Միշել Տանկրեզի կողմից իրականացվող §Արցախի Հանրապետության Շուշի քաղաքի Դանիել Ղազարյանի անվան երաժշտական դպրոցի կահավորում¦ ծրագրի մասին (որոշում N 65-Ա առ 05.06.2018թ.),
 • §Հայ Օգնության Միության Արցախի Միավոր¦ հասարակական կազմակերպության կողմից իրականացվող §Ստեփանակերտ քաղաքում 100-120 նախադպրոցական տարիքի երեխաների համար մանկապարտեզի անհրաժեշտ լրացուցիչ կահույքի պատրաստման աշխատանքների իրականացում¦ ծրագրի մասին (որոշում N 66-Ա առ 05.06.2018թ.),
 • «Հայաստան¦ համահայկական հիմնադրամի կողմից իրականացվող §Արցախի Հանրապետության Ստեփանակերտ քաղաքի Տիգրան Մեծ 33 հասցեում գտնվող շենքի 1-ին, ոչ բնակելի հարկում, մանկապարտեզի տեղակայում¦ ծրագրի մասին (որոշում N 67-Ա առ 05.06.2018թ.),
 • «Հայաստան¦ համահայկական հիմնադրամի կողմից իրականացվող §Արցախի Հանրապետության Ստեփանակերտ քաղաքի Բ. Ուլուբաբյան և Վ. Վաղարշյան փողոցների համահոս կոյուղու կոլեկտորի կառուցման 1-ին փուլ¦ ծրագրի մասին (որոշում N 68-Ա առ 05.06.2018թ.),
 • «Հայաստան¦ համահայկական հիմնադրամի կողմից իրականացվող §Արցախի Հանրապետության Ասկերանի շրջանի Հովսեփավան համայնքում խորքային հորի հորատում և նոր ոռոգման համակարգի կառուցում¦ ծրագրի մասին (որոշում N 69-Ա առ 05.06.2018թ.),
 • 2018 թվականի ապրիլի 13-ին Ռուսաստանի Դաշնության Պրոտվինո քաղաքից Ռուսաստանի Դաշնության քաղաքացի Հայկ Վլադիմիրի Բալայանի կողմից Հայաստանի Հանրապետությունում Արցախի Հանրապետության մշտական ներկայացուցչության հասցեով ստացված ապրանքների բաշխման՝ վեց հատ բլոկ-կոնտեյներ (որոշում N 70-Ա առ 18.06.2018թ.),
 • 2018 թվականի ապրիլի 17-ին Ռուսաստանի Դաշնության Պրոտվինո քաղաքից Ռուսաստանի Դաշնության քաղաքացի Հայկ Վլադիմիրի Բալայանի կողմից Հայաստանի Հանրապետությունում Արցախի Հանրապետության մշտական ներկայացուցչության հասցեով ստացված ապրանքների բաշխման՝ վեց հատ բլոկ-կոնտեյներ (որոշում N 71-Ա առ 18.06.2018թ.),
 • «Արցախֆոնդ¦ Բարեգործական Հիմնադրամի կողմից իրականացվող §Արցախի Հանրապետության Հադրութի շրջանի Առաջամուղ գյուղի գյուղապետարանին կից բուժկետի կառուցում¦ ծրագրի մասին (որոշում N 72-Ա առ 18.06.2018թ.),
 • «Արցախֆոնդ¦ Բարեգործական Հիմնադրամի կողմից իրականացվող §Արցախի Հանրապետության Հադրութի շրջանի Առաջամուղ գյուղի գյուղապետարանին կից բուժկետի կառուցման նախագծանախահաշվային փաստաթղթերի մշակում¦ ծրագրի մասին  (որոշում N 73-Ա առ 18.06.2018թ.),
 • «Հայաստան¦ համահայկական հիմնադրամի կողմից իրականացվող §Արցախի Հանրապետության Մարտունու շրջանի Վարանդա համայնքում խորքային հորի հորատում և նոր ոռոգման համակարգի կառուցում¦ ծրագրի մասին (որոշում N 74-Ա առ 18.06.2018թ.),
 • «Հայաստան¦ համահայկական հիմնադրամի կողմից իրականացվող §Արցախի Հանրապետության Մարտունու շրջանի Գիշի համայնքի Բաբա Հաչա տեղամասում խորքային հորի հորատում և նոր ոռոգման համակարգի կառուցում¦ ծրագրի մասին (որոշում N 75-Ա առ 18.06.2018թ.),
 • «Հայաստան¦ համահայկական հիմնադրամի կողմից իրականացվող §Արցախի Հանրապետության Մարտունու շրջանի Գիշի համայնքի Դուզին տափ տեղամասում խորքային հորի հորատում և նոր ոռոգման համակարգի կառուցում¦ ծրագրի մասին (որոշում N 76-Ա առ 18.06.2018թ.),
 • «Հայաստան¦ համահայկական հիմնադրամի կողմից իրականացվող §Արցախի Հանրապետության Մարտունու շրջանի Սպիտակաշեն համայնքում խորքային հորի հորատում և նոր ոռոգման համակարգի կառուցում¦ ծրագրի մասին (որոշում N 77-Ա առ 18.06.2018թ.),
 • «Հայաստան¦ համահայկական հիմնադրամի կողմից իրականացվող §Արցախի Հանրապետության Մարտունու շրջանի Հաղորտի համայնքում խորքային հորի հորատում և նոր ոռոգման համակարգի կառուցում¦ ծրագրի մասին (որոշում N 78-Ա առ 18.06.2018թ.),
 • «Հայաստան¦ համահայկական հիմնադրամի կողմից իրականացվող Արցախի Հանրապետության Ստեփանակերտ քաղաքի Ազատամարտիկների փողոցի փոքր ֆուտբոլի դաշտի հանդերձարանների կահավորում¦ ծրագրի  մասին (որոշում N 79-Ա  առ 18.06.2018թ.),
 • Արցախի Հանրապետության կառավարության բարեգործական ծրագրերի համակարգման հանձնաժողովի 2018 թվականի ապրիլի 18-ի N 44-Ա որոշման մեջ փոփոխություն կատարելու մասին (որոշում N 80-Ա առ 06.2018թ.),
 • Արցախի Հանրապետության կառավարության բարեգործական ծրագրերի համակարգման հանձնաժողովի 2018 թվականի ապրիլի 18-ի N 45-Ա որոշման մեջ փոփոխություն կատարելու մասին (որոշում N 81-Ա առ 06.2018թ.),
 • Արցախի Հանրապետության կառավարության բարեգործական ծրագրերի համակարգման հանձնաժողովի 2018 թվականի ապրիլի 18-ի N 46-Ա որոշման մեջ փոփոխություն կատարելու մասին (որոշում N 82-Ա առ 06.2018թ.),
 • Արցախի Հանրապետության կառավարության բարեգործական ծրագրերի համակարգման հանձնաժողովի 2018 թվականի ապրիլի 18-ի N 47-Ա որոշման մեջ փոփոխություն կատարելու մասին (որոշում N 83-Ա առ 06.2018թ.),
 • Արցախի Հանրապետության կառավարության բարեգործական ծրագրերի համակարգման հանձնաժողովի 2018 թվականի ապրիլի 18-ի N 48-Ա որոշման մեջ փոփոխություն կատարելու մասին (որոշում N 84-Ա առ 06.2018թ.),
 • Արցախի Հանրապետության կառավարության բարեգործական ծրագրերի համակարգման հանձնաժողովի 2018 թվականի ապրիլի 18-ի N 49-Ա որոշման մեջ փոփոխություն կատարելու մասին (որոշում N 85-Ա առ 06.2018թ.),
 • Արցախի Հանրապետության կառավարության բարեգործական ծրագրերի համակարգման հանձնաժողովի 2018 թվականի ապրիլի 18-ի N 50-Ա որոշման մեջ փոփոխություն կատարելու մասին (որոշում N 86-Ա առ 06.2018թ.),
 • Արցախի Հանրապետության կառավարության բարեգործական ծրագրերի համակարգման հանձնաժողովի 2018 թվականի ապրիլի 18-ի N 51-Ա որոշման մեջ փոփոխություն կատարելու մասին (որոշում N 87-Ա առ 06.2018թ.),
 • Արցախի Հանրապետության կառավարության բարեգործական ծրագրերի համակարգման հանձնաժողովի 2018 թվականի ապրիլի 18-ի N 52-Ա որոշման մեջ փոփոխություն կատարելու մասին (որոշում N 88-Ա առ 06.2018թ.),
 • Արցախի Հանրապետության կառավարության բարեգործական ծրագրերի համակարգման հանձնաժողովի 2018 թվականի ապրիլի 18-ի N 53-Ա որոշման մեջ փոփոխություն կատարելու մասին (որոշում N 89-Ա առ 06.2018թ.),
 • Արցախի Հանրապետության կառավարության բարեգործական ծրագրերի համակարգման հանձնաժողովի 2018 թվականի ապրիլի 18-ի N 54-Ա որոշման մեջ փոփոխություն կատարելու մասին (որոշում N 90-Ա առ 06.2018թ.),
 • Արցախի Հանրապետության կառավարության բարեգործական ծրագրերի համակարգման հանձնաժողովի 2018 թվականի ապրիլի 18-ի N 55-Ա որոշման մեջ փոփոխություն կատարելու մասին (որոշում N 91-Ա առ 06.2018թ.),
 • Արցախի Հանրապետության կառավարության բարեգործական ծրագրերի համակարգման հանձնաժողովի 2018 թվականի ապրիլի 18-ի N 56-Ա որոշման մեջ փոփոխություն կատարելու մասին (որոշում N 92-Ա առ 06.2018թ.),
 • Արցախի Հանրապետության կառավարության բարեգործական ծրագրերի համակարգման հանձնաժողովի 2018 թվականի ապրիլի 18-ի N 57-Ա որոշման մեջ փոփոխություն կատարելու մասին (որոշում N 93-Ա առ 06.2018թ.):

Բարեգործական ծրագրերի

համակարգման բաժին

ԿԻՍՎԵԼ