Հաստատվեցին բարեգործական ծրագրերը

ԼՂՀ կառավարության բարեգործական ծրագրերի համակարգման հանձնաժողովի կողմից քննարկվել և 2010թ. դեկտեմբերի 6-ին  հաստատվել են բարեգործության կարգով Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետություն ստացված ապրանքների բաշխումը.

 

1.Ամերիկայի Հայ Ավետարանչական ընկերակցության Հայաստանի Հանրապետությունում մասնաճյուղիկողմից Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության կառավարության հասցեով 2010 թվականի նոյեմբերի 3-ինստացված բեռի` բժշկական ապրանքներ, տարբեր տեսակի հագուստ և խառը ապրանքներ (որոշում թիվ 97-Ա առ06.12.2010թ.):

2.2010 թվականի նոյեմբերի 12-ին բարերար Անթերանիկ Շահբազյանի կողմից Իրանի ԻսլամականՀանրապետության Թեհրան քաղաքից Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության սոցիալական ապահովությաննախարարության հասցեով ստացված բեռի` գրենական պիտույքներ (որոշում թիվ 98-Ա առ 06.12.2010թ.):

ԿԻՍՎԵԼ