Սակի` առողջարանային համալիր

ԼՂՀ սոցիալական ապահովության նախարարությունը 2008թ. սկսած պետական բյուջեի միջոցների հաշվին կազմակերպում է Արցախյան պատերազմի 1-ին խմբի` ողնաշարային հիվանդությամբ տառապող հաշմանդամների բուժումը Ուկրաինայի Սակի քաղաքի առողջարանային համալիրում:
2011թ. նախարարությունը շարունակում է  ուղեգրեր տրամադրել 1-ին խմբի` ողնաշարային հիվանդությամբ տառապող հաշմանդամներին` Ուկրաինայի ՙՆ.Ն. Բուրդենկոյի անվան մասնագիտացված ողնաշարային առողջարան՚ ՓԲԸ առողջարանային բուժման համար:
Ընդհանուր առմամբ, 2011թ. ընթացքում Սակի բուժման կմեկնեն 22 հաշմանդամներից բաղկացած 4 խումբ:

ԿԻՍՎԵԼ