Հաստատվեցին բարեգործական ծրագրերը

ԼՂՀ կառավարության բարեգործական ծրագրերի համակարգման հանձնաժողովի կողմից 2013թ. հունվարի 28-ին ընդունվել են հետևյալ  որոշումները`

•    2012 թվականի դեկտեմբերի 21-ին  Միացյալ  հայկական  հիմնադրամի հայաստանյան ներկայացուցչության  կողմից  Հայաստանի  Հանրապետությունում  Լեռնային  Ղարաբաղի  Հանրապետության  մշտական  ներկայացուցչության  միջոցով ստացված բեռի` դեղորայք (որոշում թիվ 01-Ա).
•    ՙՀայաստան՚ համահայկական հիմնադրամի կողմից իրականացվող ՙԼեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության Շուշի քաղաքի ՙՁեռք ձեռքի՚ հասարակական կազմակերպության ատամնաբուժարանի գույքի պատրաստում, գնում, տեղափոխում և տեղադրում՚ ծրագրի մասին  (որոշում թիվ 02-Ա):

ԿԻՍՎԵԼ