Մասնագիտական ուսուցում

Զբաղվածության կարգավորման պետական ծրագրի շրջանակներումմասնագիտական ուսուցման դասընթացների  կազմակերպման  նպատակով սթմարտի 13ից ապրիլի 23ն ընկած ժամանակաշրջանում ԼՂՀ աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարության աշխատակազմի աշխատանքի ևզբաղվածության  բաժնի կողմից կազմակերպվում է աշխատանք փնտրողչզբաղված հաշմանդամների մասնագիտական ուսուցում:  Մասնագիտականուսուցման ծրագրերում ընդգրկվել են թվով 21 գործազուրկ հաշմանդամՍտեփանակերտ քաղաքիցՄարտակերտիՀադրութի և Ասկերանիշրջաններից<<համակարգչային հաշվապահություն>>, <<համակարգչայինգործավարություն>և <<համակարգչային տեխնիկայի վերանորոգում ևծրագրերի տեղադրում>> մասնագիտություններով:

Ունկնդիրներին հատկացվելու է կրթաթոշակ և ճանապարհածախս:

Մասնագիտական ուսուցումը նպատակաուղղված է հաշմանդամներինհասարակությանն ինտեգրելուննրանց աշխատանքի տեղավորմաննաջակցելուն:

 

ԿԻՍՎԵԼ