Հաստատվեցին բարեգործական ծրագրերը

ԼՂՀ կառավարության բարեգործական ծրագրերի համակարգման հանձնաժողովի կողմից 2015թ. հուլիսի 09-ին  ընդունվել են հետևյալ  որոշումները`

  • 2015 թվականի հունիսի 03-ին Հայաստանի Հանրապետության առողջապահության նախարարության <<Մարդասիրական ՕգնությանՀանրապետական Կենտրոն>> պետական ոչ առևտրային կազմակերպության կողմից Հայաստանի  Հանրապետությունում  Լեռնային  Ղարաբաղի  Հանրապետության  մշտական  ներկայացուցչության  միջոցով  ստացված ապրանքների  բաշխման` դեղորայք, բժշկականև տարբեր տեսակի ապրանքներ (որոշում թիվ 29-Ա առ 09.07.15թ.).
  • <<Արցախի ազատամարտիկների միություն>> հասարակական կազմակերպության կողմից իրականացվող <<Ստեփանակերտքաղաքում Ազատամարտիկների անվան զբոսայգու կառուցման>>  ծրագրի  մասին   (որոշում թիվ  30-Ա առ 09.07.15թ.):
ԿԻՍՎԵԼ