ԼՂՀ կառավարության բարեգործական ծրագրերի համակարգման հանձնաժողովի կողմից սեպտեմբերի 7-ին, 19-ին և 27-ին ընդունվել են հետևյալ որոշումները`

 • Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության քաղաքաշինության նախարարության կողմից իրականացվող §Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության Մարտակերտի շրջանի Թալիշ գյուղի բնակիչ Բորիս Վարդանյանի բնակելի տան վերանորոգման աշխատանքներ¦  ծրագրի  մասին (որոշում N 100-Ա  առ 07.09.2017թ.),
 • Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության քաղաքաշինության նախարարության կողմից իրականացվող §Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության Մարտակերտի շրջանի Թալիշ գյուղի բնակիչ Հրանտ Բալայանի բնակելի տան վերանորոգման աշխատանքներ¦  ծրագրի  մասին (որոշում N 101-Ա  առ 07.09.2017թ.),
 • Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության քաղաքաշինության նախարարության կողմից իրականացվող §Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության Մարտակերտի շրջանի Թալիշ գյուղի բնակիչ Արամ Ղավալյանի բնակելի տան վերանորոգման  աշխատանքներ¦   ծրագրի  մասին  (որոշում N 102-Ա  առ 07.09.2017թ.),
 • Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության քաղաքաշինության նախարարության կողմից իրականացվող §Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության Մարտակերտի շրջանի Թալիշ գյուղի բնակիչ Կարեն Ղավալյանի բնակելի տան վերանորոգման աշխատանքներ¦ ծրագրի մասին (որոշում N 103-Ա  առ 07.09.2017թ.),
 • Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության քաղաքաշինության նախարարության կողմից իրականացվող §Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության Մարտակերտի շրջանի Թալիշ գյուղի բնակիչ Վանյա Սարգսյանի բնակելի տան վերանորոգման  աշխատանքներ¦  ծրագրի  մասին (որոշում N 104-Ա  առ 07.09.2017թ.),
 • Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության քաղաքաշինության նախարարության կողմից իրականացվող §Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության Մարտակերտի շրջանի Թալիշ գյուղի բնակիչ Սերյոժա  Խալափյանի  բնակելի  տան վերանորոգման աշխատանքներ¦  ծրագրի  մասին (որոշում N 105-Ա  առ 07.09.2017թ.),
 • Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության քաղաքաշինության նախարարության կողմից իրականացվող §Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության Մարտակերտի շրջանի Թալիշ գյուղի բնակիչ Մարտիրոս Վարդանյանի բնակելի տան վերանո-րոգման  աշխատանքներ¦ ծրագրի  մասին (որոշում  N 106-Ա  առ 07.09.2017թ.),
 • Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության քաղաքաշինության նախարարության կողմից իրականացվող §Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության Մարտակերտի շրջանի Թալիշ գյուղի բնակիչ Վարուժան Օհանյանի բնակելի  տան վերանորոգման աշխատանքներ¦  ծրագրի  մասին (որոշում N 107-Ա  առ 07.09.2017թ.),
 • Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության քաղաքաշինության նախարարության կողմից իրականացվող §Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության Մարտակերտի շրջանի Թալիշ գյուղի բնակիչ Օլեգ Օհանյանի բնակելի տան վերանորոգման աշխատանքներ¦  ծրագրի  մասին (որոշում N 108-Ա  առ 07.09.2017թ.),
 • Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության քաղաքաշինության նախարարության կողմից իրականացվող §Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության Մարտակերտի շրջանի Թալիշ գյուղի բնակիչ Արամ Օհանյանի բնակելի տան վերանորոգման աշխատանքներ¦  ծրագրի  մասին (որոշում N 109-Ա  առ 07.09.2017թ.),
 • Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության քաղաքաշինության նախարարության կողմից իրականացվող §Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության Մարտակերտի շրջանի Թալիշ գյուղի բնակիչ Սլավիկ Խաչատրյանի բնակելի տան վերանորոգման աշխատանքներ¦  ծրագրի  մասին (որոշում N 110-Ա  առ 07.09.2017թ.),
 • Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության քաղաքաշինության նախարարության կողմից իրականացվող §Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության Մարտակերտի շրջանի Թալիշ գյուղի բնակիչ Լևոն Ապրեսյանի բնակելի տան վերանորոգման աշխատանքներ¦  ծրագրի  մասին (որոշում N 111-Ա  առ 07.09.2017թ.),
 • Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության քաղաքաշինության նախարարության կողմից իրականացվող §Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության Մարտակերտի շրջանի Թալիշ գյուղի բնակիչ Սլավա Օհանյանի բնակելի տան վերանորոգման աշխատանքներ¦  ծրագրի  մասին (որոշում N 112-Ա  առ 07.09.2017թ.),
 • Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության քաղաքաշինության նախարարության կողմից իրականացվող §Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության Մարտակերտի շրջանի Թալիշ գյուղի բնակիչ Համլետ Միրաբյանի բնակելի տան վերանորոգման աշխատանքներ¦  ծրագրի  մասին (որոշում N 113-Ա  առ 07.09.2017թ.),
 • Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության քաղաքաշինության նախարարության կողմից իրականացվող §Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության Մարտակերտի շրջանի Թալիշ գյուղի բնակիչ Տիգրան Պետրոսյանի բնակելի տան վերանորոգման աշխատանքներ¦  ծրագրի  մասին (որոշում N 114-Ա  առ 07.09.2017թ.),
 • Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության քաղաքաշինության նախարարության կողմից իրականացվող §Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության Մարտակերտի շրջանի Թալիշ գյուղի բնակիչ Վաչագան Հայրապետյանի բնակելի տան  վերանո-րոգման  աշխատանքներ¦  ծրագրի  մասին (որոշում N 115-Ա  առ 07.09.2017թ.),
 • Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության քաղաքաշինության նախարարության կողմից իրականացվող §Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության Մարտակերտի շրջանի Թալիշ գյուղի բնակիչ Արթուր Ապրեսյանի բնակելի տան վերանորոգման աշխատանքներ¦  ծրագրի  մասին (որոշում N 116-Ա  առ 07.09.2017թ.),
 • Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության քաղաքաշինության նախարարության կողմից իրականացվող §Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության Մարտակերտի շրջանի Թալիշ գյուղի ներքին ջրամատակարարման ցանցի կառուցման աշխա-տանքներ¦  ծրագրի  մասին (որոշում N 117-Ա  առ 07.09.2017թ.),
 • 2017 թվականի օգոստոսի 29-ին Հայաստանի Հանրապետության առողջա-պահության նախարարության §Մարդասիրական օգնության հանրապետական կենտրոն¦ պետական ոչ առևտրային կազմակերպության կողմից Հայաստանի Հանրապետությունում Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության մշտական ներկայացուցչության միջոցով ստացված ապրանքների բաշխման՝ տարբեր  տեսակի բժշկական ապրանքներ (որոշում  N 118-Ա  առ 19.09.2017թ.),
 • Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության կառավարության բարեգործական ծրագրերի համակարգման հանձնաժողովի 2015 թվականի օգոստոսի 26-ի  թիվ    44-Ա որոշման մեջ փոփոխություններ կատարելու մասին (որոշում N 119-Ա առ 27.09.2017թ.),
 • Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության կառավարության բարեգործական ծրագրերի  համակարգման  հանձնաժողովի 2015 թվականի  օգոստոսի  26-ի  թիվ    45-Ա որոշման մեջ փոփոխություններ կատարելու մասին (որոշում N 120-Ա առ 27.09.2017թ.),
 •  Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության կառավարության բարեգործական ծրագրերի համակարգման հանձնաժողովի 2015 թվականի նոյեմբերի  19-ի թիվ     56-Ա որոշման մեջ փոփոխություններ կատարելու մասին (որոշում N 121-Ա առ 27.09.2017թ.),
 • Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության կառավարության բարեգործական ծրագրերի  համակարգման  հանձնաժողովի 2015 թվականի հուլիսի  09-ի  թիվ      30-Ա որոշման մեջ փոփոխություններ կատարելու մասին (որոշում N 122-Ա առ 27.09.2017թ.),
 • Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության կառավարության բարեգործական ծրագրերի համակարգման հանձնաժողովի 2015 թվականի նոյեմբերի 19-ի թիվ      58-Ա որոշման մեջ փոփոխություն կատարելու մասին (որոշում N 123-Ա առ 27.09.2017թ.),
 • ԱՐԵՎԵԼՅԱՆ ՊԱՏՄԱԿԱՆ ԺԱՌԱՆԳՈՒԹՅԱՆ ՎԵՐԱԾՆՈՒՆԴ  Բարեգործական Հիմնադրամի կողմից իրականացվող §Շուշի քաղաքի Գոհար Աղա վերին (Զումա) մզկիթի և մադրասայի վերականգնման աշխատանքներ¦  ծրագրի մասին (որոշում    N 124-Ա առ 27.09.2017թ.),
 • 2017 թվականի օգոստոսի 29-ին Ռուսաստանի Դաշնության Մոսկվա քաղաքից բարերար Հայկ Վլադիմիրի Բալայանի կողմից Հայաստանի Հանրապետությունում Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության մշտական ներկայացուցչության հասցեով ստացված ապրանքների բաշխման՝ սարքեր, սարքավորումներ և տարբեր տեսակի այլ ապրանքներ (որոշում N 125-Ա  առ 27.09.2017թ.).
ԿԻՍՎԵԼ