ԼՂՀ կառավարության բարեգործական ծրագրերի համակարգման հանձնաժողովի կողմից հունվարի 18-ին և 31-ին ընդունվել են հետևյալ որոշումները`

  • Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության կառավարության բարեգործական ծրագրերի համակարգման հանձնաժողովի 2017 թվականի հուլիսի 13-ի N 84-Ա որոշման մեջ փոփոխություն կատարելու մասին (որոշում N 1-Ա առ 18.01.2018թ.),
  • Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության կառավարության բարեգործական ծրագրերի համակարգման հանձնաժողովի 2016 նոյեմբերի 11-ի N 110-Ա որոշման մեջ փոփոխություններ կատարելու մասին (որոշում N 2-Ա առ 18.01.2018թ.),
  • Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության կառավարության բարեգործական ծրագրերի համակարգման հանձնաժողովի 2017 թվականի սեպտեմբերի 27-ի           N 124-Ա որոշման մեջ փոփոխություններ կատարելու մասին (որոշում N 3-Ա առ 31.01.2018թ.):
ԿԻՍՎԵԼ