Շուշիի շրջան

ՑՈՒՑԱԿ

ԱՀ ՇՈՒՇԻԻ ՇՐՋԱՆՈՒՄ ԹԱՓՈՒՐ ԱՇԽԱՏԱՏԵՂԵՐԻ

Հ/Հ Թափուր

հաստիքը

Գործատուի

անվանումը

Աշխ.

վայրը

Աշխ.

տեղ.

թիվը

Աշխ.յին

ժամերը

Աշխ.վարձը

(ՀՀ դրամ)

Ծանոթություն
1 Հացթուխ «Տիգրան Սարգսյան»ՍՊԸ (097)30-00-55 ք.Շուշի Գ. Նժդեհ 24 1 8 ժամ 70000 Մասնագիտական փորձ ունեցող