Մարտունու շրջան

   ՑՈՒՑԱԿ

ԱՀ ՄԱՐՏՈՒՆՈՒ  ՇՐՋԱՆՈՒՄ ԹԱՓՈՒՐ ԱՇԽԱՏԱՏԵՂԵՐԻ

ՀՀ Գործատուի

անվանումը

 

Աշխատանքի

վայրը

 

Թափուր

հաստիքը

Աշխատատեղի

թիվը

Աշխատանքային

ժամերը

Աշխատավարձը

(ՀՀ դրամ)

Ծանոթություն
1 <<Կոմունալ տնտեսություն>> ՓԲԸ

(047) 23-55-44

Ք. Մարտունի Կանաչապատման բանվոր 1      
Աղբ հավաքող 1      
2 <<Մարտիրոսյան Աշոտ>> ԱՁ Ք. Մարտունի Վաճառող 1