Հաստատվեցին բարեգործական ծրագրեր
05.07.2017

ԼՂՀ կառավարության բարեգործական ծրագրերի համակարգման հանձնաժողովի կողմից հունիսի 7-ին, 16-ին և 21-ին ընդունվել են հետևյալ  որոշումները`

·           Հայաստան» համահայկական հիմնադրամի կողմից իրականացվող «Արցախի Հանրապետության Մարտակերտի շրջանի Թալիշ գյուղի գյուղապետարանի, բուժկետի, ակումբի, հանդիսությունների տան վերակառուցում և շրջակա տարածքի բարեկարգում» ծրագրի մասին (որոշում N 64-Ա առ 07.06.17թ.),

·           Հայ Օգնության Միության Արցախի Միավոր» հասարակական կազմակերպության կողմից իրականացվող «Ստեփանակերտ քաղաքում 100-120 նախադպրոցական տարիքի երեխաների համար մանկապարտեզի շինարարական աշխատանքների իրականացման երրորդ փուլ» ծրագրի մասին (որոշում N 65-Ա առ 16.06.17թ.),

·           2017 թվականի հունիսի 13-ին Հայաստանի Հանրապետության առողջապահության նախարարության §Մարդասիրական օգնության հանրապետական կենտրոն» պետական ոչ առևտրային կազմակերպության կողմից Հայաստանի Հանրապետությունում Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության մշտական ներկայացուցչության միջոցով ստացված ապրանքների բաշխման՝ դեղորայք (որոշում N 66-Ա առ 21.06.17թ.),

·           Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության կառավարության բարեգործական ծրագրերի համակարգման հանձնաժողովի 2017 թվականի փետրվարի 14-ի N 11-Ա որոշման մեջ փոփոխություններ կատարելու մասին (որոշում N 67-Ա առ 21.06.17թ.),

·           Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության կառավարության բարեգործական ծրագրերի համակարգման հանձնաժողովի 2015 թվականի օգոստոսի 05-ի թիվ    32-Ա որոշման մեջ փոփոխություններ կատարելու մասին (որոշում N 68-Ա առ 21.06.17թ.),

·           Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության կառավարության բարեգործական ծրագրերի համակարգման հանձնաժողովի 2015 թվականի օգոստոսի 05-ի թիվ    33-Ա որոշման մեջ փոփոխություններ կատարելու մասին (որոշում N 69-Ա առ 21.06.17թ.),

·           Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության կառավարության բարեգործական ծրագրերի համակարգման հանձնաժողովի 2015 թվականի օգոստոսի 05-ի թիվ    34-Ա որոշման մեջ փոփոխություններ կատարելու մասին (որոշում N 70-Ա առ 21.06.17թ.),

·           Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության կառավարության բարեգործական ծրագրերի համակարգման հանձնաժողովի 2015 թվականի օգոստոսի 05-ի թիվ    35-Ա որոշման մեջ փոփոխություններ կատարելու մասին (որոշում N 71-Ա առ 21.06.17թ.),

·           Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության կառավարության բարեգործական ծրագրերի համակարգման հանձնաժողովի 2015 թվականի օգոստոսի 05-ի թիվ    36-Ա որոշման մեջ փոփոխություններ կատարելու մասին (որոշում N 72-Ա առ 21.06.17թ.),

·           Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության կառավարության բարեգործական ծրագրերի համակարգման հանձնաժողովի 2015 թվականի օգոստոսի 05-ի թիվ    37-Ա որոշման մեջ փոփոխություններ կատարելու մասին (որոշում N 73-Ա առ 21.06.17թ.),

·           Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության կառավարության բարեգործական ծրագրերի համակարգման հանձնաժողովի 2015 թվականի օգոստոսի 05-ի թիվ    38-Ա որոշման մեջ փոփոխություններ կատարելու մասին (որոշում N 74-Ա առ 21.06.17թ.),

·           Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության կառավարության բարեգործական ծրագրերի համակարգման հանձնաժողովի 2016 թվականի նոյեմբերի 11-ի N 107-Ա որոշմամբ հաստատված ծրագրում փոփոխություն կատարելու մասին (որոշում      N 75-Ա առ 21.06.17թ.),

·           Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության կառավարության բարեգործական ծրագրերի համակարգման հանձնաժողովի 2016 թվականի նոյեմբերի 11-ի N 108-Ա որոշմամբ հաստատված ծրագրում փոփոխություն կատարելու մասին (որոշում      N 76-Ա առ 21.06.17թ.),

·           Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության կառավարության բարեգործական ծրագրերի համակարգման հանձնաժողովի 2016 թվականի նոյեմբերի 11-ի N 110-Ա որոշմամբ հաստատված ծրագրում փոփոխություն կատարելու մասին (որոշում      N 77-Ա առ 21.06.17թ.),

·           Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության կառավարության բարեգործական ծրագրերի համակարգման հանձնաժողովի 2016 թվականի նոյեմբերի 22-ի N 116-Ա որոշմամբ հաստատված ծրագրում փոփոխություն կատարելու մասին (որոշում      N 78-Ա առ 21.06.17թ.),

·           Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության կառավարության բարեգործական ծրագրերի համակարգման հանձնաժողովի 2016 թվականի նոյեմբերի 28-ի N 117-Ա որոշմամբ հաստատված ծրագրում փոփոխություն կատարելու մասին (որոշում      N 79-Ա առ 21.06.17թ.),

·           Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության կառավարության բարեգործական ծրագրերի համակարգման հանձնաժողովի 2016 թվականի նոյեմբերի 28-ի N 118-Ա որոշմամբ հաստատված ծրագրում փոփոխություն կատարելու մասին (որոշում      N 80-Ա առ 21.06.17թ.),

·           Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության կառավարության բարեգործական ծրագրերի համակարգման հանձնաժողովի 2016 թվականի նոյեմբերի 28-ի N 119-Ա որոշմամբ հաստատված ծրագրում փոփոխություն կատարելու մասին (որոշում      N 81-Ա առ 21.06.17թ.),

·           Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության կառավարության բարեգործական ծրագրերի համակարգման հանձնաժողովի 2016 թվականի նոյեմբերի 28-ի N 120-Ա որոշմամբ հաստատված ծրագրում փոփոխություն կատարելու մասին (որոշում      N 82-Ա առ 21.06.17թ.).