«ԼՂՀ գործատուների հիմնախնդիրների վերհանում և լուծումների առաջադրում» հետազոտության նախնական վերլուծություն
30.06.2017