Հաստատվեցին բարեգործական ծրագրերը
05.05.2017

ԼՂՀ կառավարության բարեգործական ծրագրերի համակարգման հանձնաժողովի կողմից 2017թ. ապրիլի 11-ին ընդունված որոշումների մասին

 

·           2017 թվականի փետրվարի 21-ին Ռուսաստանի Դաշնության Մոսկվա քաղաքից բարերար Հայկ Վլադիմիրի Բալայանի կողմից Հայաստանի Հանրապետությունում Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության մշտական ներկայացուցչության հասցեով ստացված ապրանքների բաշխման՝ տարբեր տեսակի ապրանքներ (որոշում N 40-Ա առ 11.04.17թ.),

·           2017 թվականի փետրվարի 22-ին Ռուսաստանի Դաշնության Մոսկվա քաղաքից բարերար Հայկ Վլադիմիրի Բալայանի կողմից Հայաստանի Հանրապետությունում Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության մշտական ներկայացուցչության հասցեով ստացված ապրանքների բաշխման՝ տարբեր տեսակի գրքեր և ամսագրեր, շախմատի հավաքածու (որոշում N 41-Ա առ 11.04.17թ.),

·           2017 թվականի փետրվարի 24-ին Ռուսաստանի Դաշնության Մոսկվա քաղաքից բարերար Հայկ Վլադիմիրի Բալայանի կողմից ստացված ապրանքների բաշխման՝ շինանյութեր (որոշում N 42-Ա առ 11.04.17թ.),

·           2017 թվականի փետրվարի 25-ին Ռուսաստանի Դաշնության Մոսկվա քաղաքից բարերար Հայկ Վլադիմիրի Բալայանի կողմից Հայաստանի Հանրապետությունում Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության մշտական ներկայացուցչության հասցեով ստացված ապրանքների բաշխման՝ տարբեր տեսակի ապրանքներ (որոշում N 43-Ա առ 11.04.17թ.),

·           2017 թվականի մարտի 03-ին Ռուսաստանի Դաշնության Մոսկվա քաղաքից բարերար Հայկ Վլադիմիրի Բալայանի կողմից Հայաստանի Հանրապետությունում Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության մշտական ներկայացուցչության հասցեով ստացված ապրանքների բաշխման՝ տարբեր տեսակի ապրանքներ (որոշում N 44-Ա առ 11.04.17թ.),

·           2017 թվականի մարտի 13-ին Ռուսաստանի Դաշնության Մոսկվա քաղաքից բարերար Հայկ Վլադիմիրի Բալայանի կողմից Հայաստանի Հանրապետությունում Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության մշտական ներկայացուցչության հասցեով ստացված ապրանքների բաշխման՝ շինանյութեր և տղամարդու ներքնաշոր (վերնաշապիկ և վարտիք) (որոշում N 45-Ա առ 11.04.17թ.),

·           §Հայաստան» համահայկական հիմնադրամի կողմից իրականացվող «Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության Ասկերանի շրջանի Խնձրիստան գյուղի 250 տեղանոց հանդիսությունների տնով համայնքային կենտրոնի կառուցում» ծրագրի մասին (որոշում N 46-Ա առ 11.04.17թ.),

·           §Հայաստան» համահայկական հիմնադրամի կողմից իրականացվող «Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության Ասկերանի շրջանի Ուղտասար գյուղի նոր դպրոցի  կառուցում» ծրագրի մասին (որոշում N 47-Ա առ 11.04.17թ.),

 

·    Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության կառավարության բարեգործական ծրագրերի համակարգման հանձնաժողովի 2016 թվականի դեկտեմբերի 09-ի