Հաստատվեցին բարեգործական ծրագրերը
04.05.2017

ԼՂՀ կառավարության բարեգործական ծրագրերի համակարգման հանձնաժողովի կողմից մարտի 09-ին և 28-ին ընդունվել են հետևյալ  որոշումները`

·           2017 թվականի հունվարի 23-ին Ռուսաստանի Դաշնության Մոսկվա քաղաքից բարերար Հայկ Վլադիմիրի Բալայանի կողմից Հայաստանի Հանրապետությունում Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության մշտական ներկայացուցչության հասցեով ստացված ապրանքների բաշխման՝ տարբեր տեսակի ապրանքներ (որոշում N 25-Ա առ 09.03.17թ.),

·           2017 թվականի հունվարի 25-ին Ռուսաստանի Դաշնության Կրասնոդար քաղաքից բարերար Վարդան Քերոփի Կիրոյանցի կողմից Հայաստանի Հանրապետությունում Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության մշտական ներկայացուցչության հասցեով ստացված ապրանքների բաշխման՝ շինանյութեր (որոշում N 26-Ա առ 09.03.17թ.),

·           §Հայաստան» համահայկական հիմնադրամի կողմից իրականացվող «Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության Ասկերանի շրջանի Քռասնի գյուղի 150 տեղանոց հանդիսությունների տան կառուցման նախագծի տեղակապում» ծրագրի մասին (որոշում N 27-Ա առ 09.03.17թ.),

·           §Հայաստան» համահայկական հիմնադրամի կողմից իրականացվող «Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության Ասկերանի շրջանի Խնձրիստան գյուղի 250 տեղանոց հանդիսությունների տան կառուցման նախագծի տեղակապում» ծրագրի մասին (որոշում N 28-Ա առ 09.03.17թ.),

·           «Տաշիր» բարեգործական հիմնադրամի կողմից իրականացվող «Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության կառավարության շենքի ճակատների վերակառուցման և հարակից տարածքների բարեկարգման աշխատանքների նախագծում» ծրագրի մասին (որոշում N 29-Ա առ 09.03.17թ.),

·           Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության կառավարության բարեգործական ծրագրերի համակարգման հանձնաժողովի 2016 թվականի մայիսի 10-ի թիվ 39-Ա որոշման մեջ փոփոխություններ կատարելու մասին (որոշում N 30-Ա առ 09.03.17թ.),

·           2017 թվականի փետրվարի 25-ին Հայաստանի Հանրապետության առողջապահության նախարարության «Մարդասիրական օգնության հանրապետական կենտրոն» պետական ոչ առևտրային կազմակերպության կողմից Հայաստանի Հանրապետությունում Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության մշտական ներկայացուցչության միջոցով ստացված ապրանքների բաշխման՝ տարբեր տեսակի բժշկական ապրանքներ (որոշում N 31-Ա առ 28.03.17թ.),

·           Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության կառավարության բարեգործական ծրագրերի համակարգման հանձնաժողովի 2015 թվականի օգոստոսի 05-ի թիվ  32-Ա որոշման մեջ փոփոխություններ կատարելու մասին (որոշում N 32-Ա առ 28.03.17թ.),

·           Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության կառավարության բարեգործական ծրագրերի համակարգման հանձնաժողովի 2016 թվականի ապրիլի 19-ի թիվ 33-Ա որոշման մեջ փոփոխություն կատարելու մասին (որոշում N 33-Ա առ 28.03.17թ.),

·           Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության կառավարության բարեգործական ծրագրերի համակարգման հանձնաժողովի 2015 թվականի օգոստոսի 05-ի թիվ  34-Ա որոշմամբ հաստատված ծրագրում փոփոխություն կատարելու մասին (որոշում N 34-Ա առ 28.03.17թ.),

·           Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության կառավարության բարեգործական ծրագրերի համակարգման հանձնաժողովի 2015 թվականի օգոստոսի 05-ի թիվ  35-Ա որոշման մեջ փոփոխություններ կատարելու մասին (որոշում N 35-Ա առ 28.03.17թ.),

·           Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության կառավարության բարեգործական ծրագրերի համակարգման հանձնաժողովի 2015 թվականի օգոստոսի 05-ի թիվ  36-Ա որոշմամբ հաստատված ծրագրում փոփոխություն կատարելու մասին (որոշում N 36-Ա առ 28.03.17թ.),

·           Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության կառավարության բարեգործական ծրագրերի համակարգման հանձնաժողովի 2015 թվականի օգոստոսի 05-ի թիվ  37-Ա որոշման մեջ փոփոխություններ կատարելու մասին (որոշում N 37-Ա առ 28.03.17թ.),

·           Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության կառավարության բարեգործական ծրագրերի համակարգման հանձնաժողովի 2015 թվականի օգոստոսի 05-ի թիվ  38-Ա որոշմամբ հաստատված ծրագրում փոփոխություն կատարելու մասին (որոշում N 38-Ա առ 28.03.17թ.),

·           Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության կառավարության բարեգործական ծրագրերի համակարգման հանձնաժողովի 2015 թվականի նոյեմբերի 19-ի թիվ  58-Ա որոշմամբ հաստատված ծրագրում փոփոխություն կատարելու մասին (որոշում N 39-Ա առ 28.03.17թ.).