Հաստատվեցին բարեգործական ծրագրերը
03.11.2015

ԼՂՀ կառավարության բարեգործական ծրագրերի համակարգման հանձնաժողովի կողմից 2015թ. հոկտեմբերի 06-ին ընդունվել են հետևյալ որոշումները`

 

·          Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության կառավարության բարեգործական ծրագրերի համակարգման հանձնաժողովի 2012 թվականի մարտի 06-ի թիվ  10-Ա որոշման մեջ փոփոխություններ կատարելու մասին (որոշում թիվ 52-Ա).

·          Ամերիկայի Հայ ավետարանչական ընկերակցության Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության ներկայացուցչության կողմից իրականացվող §Ամերիկայի Հայ ավետարանչական ընկերակցության Ասկերանի մանկապարտեզի արտաքին լուսավորություն¦ ծրագրի մասին (որոշում թիվ 53-Ա առ 06.10.15թ.).

·          §Հայաստան» համահայկական հիմնադրամի կողմից իրականացվող «Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության Ասկերանի շրջանի Այգեստան գյուղի մանկապարտեզի գույքի պատրաստում, գնում, տեղափոխում և տեղադրում» ծրագրի մասին (որոշում թիվ 54-Ա առ 06.10.15թ.):