ԺՈՂՈՎՐԴԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ

ԵՆԹԱԿԱՌՈՒՑՎԱԾՔ

 

Ժողովրդագրական քաղաքականության բաժին
բաժնի պետ` Նունե Ավանեսյան, հեռ. 97-40-20