ԱՇԽԱՏԱՆՔԻ ՆԿԱՏՄԱՄԲ ՊԵՏԱԿԱՆ ՀՍԿՈՂՈՒԹՅՈՒՆ ԵՎ ՎԵՐԱՀՍԿՈՂՈՒԹՅՈՒՆ

ԵՆԹԱԿԱՌՈՒՑՎԱԾՔ

 

Աշխատանքի պետական տեսչություն
տեսչության պետ` Կարեն Թովմասյան, հեռ. 95-11-67
 

 

Իրավական վերահսկողության բաժին
բաժնի պետ`, հեռ. 95-11-67

 

Աշխատանքի պայմանների վերահսկողության բաժին
բաժնի պետ` Նորայր Գաբրիելյան, հեռ. 95-09-52