ՍՈՑԻԱԼԱԿԱՆ ԱՋԱԿՑՈՒԹՅՈՒՆ ԵՎ ՀԱՍԱՐԱԿԱՅՆՈՒԹՅԱՆ ՀԵՏ ԿԱՊԵՐ


ԵՆԹԱԿԱՌՈՒՑՎԱԾՔ

 

Սոցիալական աջակցության բաժին
բաժնի պետ` Սամվել Իսրայելյան, հեռ. 94-49-72

Ընդհանուր բաժին
բաժնի պետ` Զոյա Հայրապետյան, հեռ. 94-15-04