2020թ. 2-րդ եռամսյակ

01.04.2020-30.06.2020թթ

Տ Ե Ղ Ե Կ ՈՒ Թ Յ ՈՒ Ն Ն Ե Ր

2020թ. 2-րդ եռամսյակի ընթացքում ստացված դիմումների ընթացքի,

ինչպես նաև նախորդ տարվա ժամանակահատվածի համեմատական

վերլուծության վերաբերյալ

2020թ. 2-րդ եռամսյակի ընթացքում նախարարությունում գրանցվել է 7991 փաստաթուղթ, որից 1241-ը պաշտոնական գրություն, 142-ը ԱՀ օրենքներ և կառավարության որոշումներ, 6-ը օրենսդրական ակտերի նախագծեր, 2290-ը՝  քաղաքացիներից և իրավաբանական անձանցից ստացված դիմումներ և 4552 ելից փաստաթուղթ։

Երկրորդ եռամսյակում նախարարությունում գրանցվել է քաղաքացիներից ստացված 2290 գրավոր դիմումներ։ Ընդ որում՝ պաշտոնական գրություններից և քաղաքացիներից ստացված գրավոր դիմումներից 620-ը պատասխան չէին ակընկալում (տեղեկություններ, ցուցակներ, հաշվետվություններ, հրավերներ և այլն)։

Նշված դիմումների զգալի մասը՝ 1914-ը, կամ ամբողջ դիմումների 85.2%-ը վերաբերում էր քաղաքացիների տարբեր սոցիալական հարցերի լուծման համար ակընկալվող նյութական և ֆինանսական աջակցությանը: Բնակարանային և վերաբնակեցման հարցերին առնչվող դիմումներն ու գրությունները 44-ն էին, զբաղվածության մասին դիմումները՝ 27-ը, կենսաթոշակների վերահաշվարկմանը, վճարմանը, հարցումներին, ստաժի հաստատմանը վերաբերող դիմումները՝ 16-ը էին, սոցաջակցության հարցերով՝ դիմել են (պրոթեզ, հաշմանդամի սայլակ, լսողական սարք, ուղեգիր, գերեզմանաքարի տեղադրում և սոցաջակցությանը վերաբերող այլ հարցեր) 13 քաղաքացի:

Պետական նպաստների, ավանդների, ամուսնության և երեխաների ծննդյան նպաստի նշանակման, ընտանիքի և երեխաների հիմնահարցերին վերաբերող տարաբնույթ հարցերով դիմել են 14 քաղաքացի: Օրենսդրության պարզաբանմանը  և իրավական այլ հարցերին վերաբերող դիմումները՝ 21-ն էին, հաշմանդամության կարգի սահմանման, փոփոխման, նոր փորձաքննություն անցնելու մասին դիմումները՝ 16-ը: Բարեգործական  և այլ ծրագրերի մասին ստացվել է 36 գրություններ:

Ընդ որում՝ ԱՀ նախագահի աշխատակազմ են դիմել 194, պետնախարարի աշխատակազմ՝ 86:

2020թ 2-րդ կիսամյակում կորոնովիրուսային հիվանդության տարածման կանխարգելման նպատակով նախարարի մոտ ընդունելությունները դադարեցված է։

 

  2019թ. 2-րդ եռամսյակում մտից փաստաթղթեր   2020թ. 2-րդ եռամսյակում մտից փաստաթղթեր   Համեմատություն
1. Մտից փաստաթղթերի ընդհանուր քանակ 2728 Մտից փաստաթղթերի ընդհանուր քանակ 7991 Աճել է 5263-ով
2. Պաշտոնական գրություններ 1273 Պաշտոնական գրություններ 2725 Աճել է 1452-ով
3. Քաղաքացիների դիմումներ 1512 Քաղաքացիների դիմումներ 5266 Աճել է 3754-ով
  ա.Գրավոր դիմումներ 1512 Ա.Գրավոր դիմումներ 5266 Աճել է 3754-ով
  Բ.Բանավոր դիմումներ բ.Բանավոր դիմումներ
4. Ընդունելության բաժին դիմած քաղաքացիների թիվը 146 Ընդունելության բաժին

դիմած քաղաքացիների             թիվը

Նվազել է 146-ով
  ա.Գրավոր դիմումներ 146 ա.գրավոր դիմումներ   Նվազել է 146-ով
  բ.բանավոր դիմումներ բ.Բանավոր դիմումներ
5. Հսկողական 3 Հսկողական 9 Աճել է 6-ով