ԱՀ ԱՍՎՀ նախարարության գործակալության աշխատակիցները <<Սեյվ դը չիլդրեն ինթերնեշնլ>> հայաստանյան ներկայացչության աջակցությամբ ՀՀ ԱՍՀ նախարարության կողմից կազմակերպված Զբաղվածության պետական ռազմավարության շահագրգիռ կողմերի հանդիպման ժամանակ ԱՀ ԱՍՎՀ նախարարության գործակալության աշխատակիցները <<Սեյվ դը չիլդրեն ինթերնեշնլ>> հայաստանյան ներկայացչության աջակցությամբ ՀՀ ԱՍՀ նախարարության կողմից կազմակերպված Զբաղվածության պետական ռազմավարության շահագրգիռ կողմերի հանդիպման ժամանակ