Կենսաթոշակային ապահովություն

2019Թ. 2 Կիսամյակ

  1. Տեղեկություններ ըստ կենսաթոշակների տեսակների՝ կեսաթոշակառուներին վերաբերող վարչական վիճակագրական տվյալների մասին 
  2. Տեղեկություններ ԼՂՀ կառավարության 24.01.2006թ. N34 և 28.06.2005թ. N294 որոշումներով սահմանված ծրագրերի շահառուներին վերաբերող վիճակագրական տվյալների մասին
  3. Տեղեկություններ զինծառայության հետ կապված  կենսաթոշակառուներին վերաբերող վարչական վիճակագրական տվյալների մասին 
  4. Տեղեկություններ չաշխատող անձանց վճարված  մայրության նպաստների  վերաբերյալ
2019Թ. I Կիսամյակ
  1. Տեղեկություններ ըստ կենսաթոշակների տեսակների՝ կեսաթոշակառուներին վերաբերող վարչական վիճակագրական տվյալների մասին 
  2. Տեղեկություններ ԼՂՀ կառավարության 24.01.2006թ. N34 և 28.06.2005թ. N294 որոշումներով սահմանված ծրագրերի շահառուներին վերաբերող վիճակագրական տվյալների մասին
  3. Տեղեկություններ զինծառայության հետ կապված  կենսաթոշակառուներին վերաբերող վարչական վիճակագրական տվյալների մասին 
  4. Տեղեկություններ չաշխատող անձանց վճարված  մայրության նպաստների  վերաբերյալ

2016 Վիճակագրություն

2015 Վիճակագրություն

Արխիվ 2009-2014թթ.