Վերաբնակեցում և միգրացիա

Հարց 1. Ովքե՞ր  կարող են վերաբնակեցվել Արցախում:

Վերաբնակիչ են համարվում ՀՀ և այլ պետությունների այն քաղաքացիները, որոնք պատրաստակամություն են հայտնում մշտական բնակություն հաստատել ԼՂՀ-ում:

(ԼՂՀ կառավարության 2003թ. ապրիլի 15-ի N 121 որոշման կարգ, 1-ին կետ)

Հարց 2. Ո՞ր փաստաթուղթն է իրավունք տալիս վերաբնակ ընտանիքներին օգտվելու տրամադրվող արտոնություններից:

Վերաբնակեցման գրքույկը:

(ԼՂՀ կառավարության 2003թ. ապրիլի 15-ի N 121 որոշում, 2-րդ կետ)

Հարց 3. Ո՞ր դեպքում է վերաբնակ ընտանիքներին բնակարան տրամադրվում:

2 և ավելի շնչից բաղկացած, աճող և աշխատունակ ընտանիքներին՝ հերթականությունը բազմանդամից:

(ԼՂՀ կառավարության 2003թ. ապրիլի 15-ի N 121 որոշման կարգ, 4-րդ կետ)

Հարց 4. Ու՞մ և ի՞նչ չափով է վերաբնակ ընտանիքներին դրամական օգնություն ցուցաբերվում:

Ընտանիքի գլխավորին՝ ԼՂՀ-ում սահմանված նվազագույն աշխատավարձի քսանապատիկի չափով, իսկ ընտանիքի մյուս անդամներից յուրաքանչյուրին՝ հնգապատիկի չափով:

(ԼՂՀ կառավարության 2003թ. ապրիլի 15-ի N 121 որոշման 1-ին կետի <<բ>> ենթակետ)

Հարց  5. Ինչքա՞ն է կազմում  վերաբնակ ընտանիքի անդամների և գույքի տեղափոխման ճանապարհածախսի փոխհատուցման չափերը:

Ճանապարհածախսի փոխհատուցման համար՝ ընտանիքի յուրաքանչյուր շնչին 5 հազար, գույքի տեղափոխման՝  յուրաքանչյուր շնչին 15 հազար դրամի չափով:

(ԼՂՀ կառավարության 2003թ. ապրիլի 15-ի N 121 որոշման 1-ին կետի <<գ >>  ենթակետ)

Հարց  6. Ինչպիսի՞ բյուջետային վարկեր են տրամադրվում  վերաբնակ ընտանիքին:

Սոցիալ-կենցաղային կարիքների բավարարման համար և գյուղատնտեսական, անասնապահական վարկեր՝ տարեկան 0.5 տոկոսադրույքով` 10 տարով:

(ԼՂՀ կառավարության 2003թ. ապրիլի 15-ի N 121 որոշման 1-ին կետի  <<դ >>   ենթակետ)

Հարց  7. Ո՞վ է ԼՂՀ տարածքում հաստատում վերաբնակեցվող բնակավայրերի ցանկը:

ԼՂՀ կառավարությունը:

(ԼՂՀ կառավարության 2003թ. ապրիլի 15-ի N 121 որոշման կարգ, 5-րդ կետ)

Հարց  8. Ո՞ր ընտանիքներին է  տրամադրվում երկարաժամկետ բյուջետային վարկ:

Վերաբնակեցվող բնակավայրերում վերաբնակվող 2 և ավելի շնչերից բաղկացած ընտանիքներին:

(ԼՂՀ կառավարության 2003թ. ապրիլի 15-ի N 121 որոշման կարգ, 5-րդ կետ)

Հարց  9. Ովքե՞ր են կնքում վերաբնակ ընտանիքի գլխավորի հետ ԼՂՀ-ում բնավորման

(նատուրալիզացիայի) մասին պայմանագիր:

ԼՂՀ շրջանների վարչակազմերը:

 (ԼՂՀ կառավարության 2003թ. ապրիլի 15-ի N 121 որոշման 5-րդ կետի << ա >>   ենթակետ)

Հարց  10. Ո՞վ է համարվում վերաբնակ ընտանիքներին տրամադրված երկարաժամկետ բյուջետային վարկերի վերադարձման երաշխավորը:

Համապատասխան շրջանի վարչակազմը:

(ԼՂՀ կառավարության 2003թ. ապրիլի 15-ի N 121 որոշման կարգ, 5-րդ կետի << դ>>   ենթակետ)

Հարց  11. Քանի՞ տարով է վերաբնակ նոր ընտանիք կազմած զորակոչային տարիքի անձանց ժամկետային զինվորական ծառայությունը հետաձգվում:

Երկու տարով:

 (ԼՂՀ կառավարության 2003թ. ապրիլի 15-ի N 121 որոշման 1-ին կետի <<ը>> ենթակետ)

Հարց 12. Ի՞նչ է հատկացվում վերաբնակ ընտանիքին բնակավայրում գյուղատնտեսական նշանակության հողատարածքի առկայության դեպքում:

Յուրաքանչյուր անդամին՝ 0.6 հա հողի անհատույց հատկացում՝ մշտական օգտագործման իրավունքով:

(ԼՂՀ կառավարության 2003թ. ապրիլի 15-ի N 121 որոշման 1-ին կետի <<զ>> ենթակետ)

Հարց  13. Ի՞նչից  է ազատվում վերաբնակ ընտանիքը բնավորման պայմանագրի գործողության ժամկետում:

Բնակվարձից, ջրի և կոյուղու վարձերից և մշտական  օգտագործման հողի հարկից:

(ԼՂՀ կառավարության 2003թ. ապրիլի 15-ի N 121 որոշման կարգ)

Հարց 14. Քանի՞ տարով են վերաբնակ ընտանիքները ազատվում բնակարանային կոմունալ ծառայությունների վարձից:

5 տարի ժամկետով:

(ԼՂՀ կառավարության 2003թ. ապրիլի 15-ի N 121 որոշման 1-ին կետի  <<է>> ենթակետ)

Հարց  15. Ի՞նչ առավելություններից են օգտվում վերաբնակիչները:

ԼՂՀ-ում իրականացվող պետական սոցիալական աջակցության ծրագրերից` տեղաբնիկների հետ համահավասար:

(ԼՂՀ կառավարության 2003թ. ապրիլի 15-ի N 121 որոշման 1 կետ)

Հարց  16. Ե՞րբ է վերաբնակչին հատկացված պետական սեփականություն հանդիսացող բնակելի տունը վերադարձվում համապատասխան շրջվարչակազմի հաշվեկշիռ:

Եթե վերաբնակիչը 3 ամիս և ավելի չի բնակվել հատկացված բնակարանում:

(ԼՂՀ կառավարության 2003թ. ապրիլի 15-ի N 121 որոշում, Ձև 2, 2-րդ  կետ , <<ա >>  ենթակետ)

Հարց  17. Ի՞նչ պայմանով է վերաբնակչին հատկացված բնակարանը կամ բնակելի տունը  անհատույց սեփականության իրավունքով տրամադրվում:

Եթե նա վերադարձրել է ստացած արտոնյալ վարկերը:

(ԼՂՀ կառավարության 2008թ. օգոստոսի 23-ի N  371 որոշման 2-րդ կետ)

Հարց  18. Ի՞նչ չափով է երկու և ավելի անդամներից բաղկացած վերաբնակ ընտանիքներին սոցիալ-կենցաղային և գյուղատնտեսական, անասնապահական վարկ տրամադրվում:

Սոցիալ-կենցաղային վարկի չափը յուրաքանչյուր շնչին՝  20.000 դրամի չափով, իսկ գյուղատնտեսական, անասնապահական վարկի չափը՝ յուրաքանչյուր շնչին 60.000 դրամի չափով:

Հարց  19. Ո՞վ է վերաբնակ ընտանիքի գլխավորի հետ ԼՂՀում անհատական տուն (բնակարան) տալու մասին  պայմանագիր կնքում:

ԼՂՀ շրջանների վարչակազմերը:

(ԼՂՀ կառավարության 2003թ. ապրիլի 15-ի N 121 որոշման ձև 3)

Հարց  20.  Ու՞մ է տրվում վերաբնակեցման նախընտրությունը Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետությունում:

1988-1994թթ. Ադրբեջանի Հանրապետության սանձազերծած պատերազմի և հալածանքների հետևանքով բռնագաղթված քաղաքացիներին:

(ԼՂՀ կառավարության 2003թ. ապրիլի 15-ի N 121 որոշման Կարգ, 2-րդ կետ)

Հարց  21. Ո՞ր դեպքում է վերաբնակ ընտանիքին անհատական տուն կամ բնակարան տրամադրվում:

Սահմանված կարգով վերաբնակեցման գրքույկ ստացած ընտանիքներին` համաձայն նախօրոք կնքված անհատական տուն կամ բնակարան տրամադրելու մասին պայմանագրի;

 (ԼՂՀ կառավարության 2003թ. ապրիլի 15-ի N121 որոշում, 5-րդ կետ, <<բ >>  ենթակետ)

Հարց  22. Ու՞մ կողմից կամ ու՞մ միջոցով է վերաբնակչի կարգավիճակ ստանալու դիմումը ներկայացվում պետական իրավասու մարմնին:

Վերաբնակչի ընտանիքի գլխավորի կողմից կամ շրջանի վարչակազմի միջոցով:

(ԼՂՀ կառավարության 2003թ. ապրիլի 15-ի N121 որոշման Կարգ, 3-րդ կետ, <<ա>>  ենթակետ)

Հարց  23. Վերաբնակիչը ինչպե՞ս պետք է օգտագործի մշտական օգտագործման իրավունքով իրեն հատկացված հողը:

ԼՂՀ-ում գործող կարգի համաձայն:

(ԼՂՀ կառավարության 2003թ. ապրիլի 15-ի N 121 որոշում, Ձև 2)

Հարց  24. Ո՞վ է կազմակերպում պետական սեփականություն հանդիսացող բնակելի տների և տնամերձ հողամասերի սեփականության իրավունքով ԼՂՀ վերաբնակեցվող բնակավայրերում վերաբնակություն հաստատած ընտանիքներին տրամադրելու գործընթացը:

Համապատասխան շրջանի Միջգերատեսչական հանձնաժողովը:

(ԼՂՀ վարչապետի 2011թ.-ի հոկտեմբերի 14-ի N 287-Ա որոշում)

Հարց  25. Ու՞մ կարող է տրամադրվել տասը տարի բնակվելուց հետո հատկացված բնակելի տունը:

Տվյալ բնակելի տանը մշտական հաշվառում ունեցող, ինչպես նաև փաստացի բնակվող անչափահաս բոլոր անդամներին:

 (ԼՂՀ կառավարության 2011թ-ի. սեպտեմբերի 27-ի N 709-N որոշման Կարգ, 5-րդ կետ)

Հարց 26. Ի՞նչ է փախստականի վկայականը:

Փախստականի անձը հաստատող փաստաթուղթ է և տրվում է փախստականի կարգավիճակ ստացած, 16 տարին լրացած բոլոր անձանց:

(<<Փախստականների մասին>> ԼՂՀ օրենք, 4-րդ հոդված)

Հարց  27. Ովքե՞ր են համարվում փաստացի փախստական:

Մինչև 1993թ. ծնված և 1988-1992 թվականներին իրենց հայրենի բնակավայրից բռնի տեղահանված անձինք, որոնց բնակավայրերը գտնվում են Ադրբեջանի Հանրապետության գերիշխանության ներքո, և փախստականների հարցերով լիազոր մարմնի կողմից փախստականի հաշվառման վկայական ստացած անձինք:

 (ԼՂՀ կառավարության 2005թ. փետրվարի 28-ի N 101 որոշման կարգ,1-ին կետ)

Հարց 28. Ու՞մ կողմից է սահմանվում փախստականի կարգավիճակ կամ հաշվառման վկայական ստացած, կամ ԼՂՀ քաղաքացիություն ձեռք բերած փախստականի ապահովագրական ստաժը:

1988-1992 թվականներին Ադրբեջանի Հանրապետությունից բռնագաղթված անձանց ապահովագրական uտաժը uահմանող հանձնաժողովի կողմից:

(ԼՂՀ կառավարության 2010թ. օգոստոսի 24-ի N 522-Ն որոշում)

Հարց  29.  Ի՞նչ են հաշվի առնում փախստականի կարգավիճակ կամ հաշվառման վկայական ստացած, կամ ԼՂՀ քաղաքացիություն ձեռք բերած փախստականի ապահովագրական ստաժը սահմանելիս:

Քաղաքացու կրթությունը, մասնագիտությունը, աշխատունակությունը, տարիքը, զինապարտությունը;

(ԼՂՀ կառավարության 2010թ. օգոստոսի 24-ի N 522-Ն որոշում)

Հարց  30. Որոն՞ք են փախստականի կարգավիճակը հաստատող փաստաթղթերը:

Լիազորված մարմնի կողմից տրված փախստականի կամ հաշվառման վկայականը և ճամփորդական փաստաթուղթը:

(<<Փախստականների մասին>> ԼՂՀ օրենք  4-րդ հոդված)

Հարց  31. Ո՞ր մարմիններին  է պարտավոր անհապաղ դիմել փախստականը, եթե կորցրել է փախստականի հաշվառման վկայականը:

ԼՂՀ Ոստիկանության համապատասխան մարմիններին և ԼՂՀ փախստականների հարցերով զբաղվող պետական լիազոր մարմնին:

(ԼՂՀ կառավարության 2005թ. փետրվարի 28-ի N 100 որոշման կարգի 11-րդ կետ)

Հարց 32. Ո՞ր մարմնի որոշմամբ է սահմանվում ԼՂՀում փախստականի հաշվառման վկայական ստացած անձանց և նրանց ընտանիքի անդամների արտոնությունների չափը:

ԼՂՀ կառավարության որոշմամբ:

(ԼՂՀ կառավարության 2005թ. փետրվարի  28-ի N 101 որոշման կարգ, 2-րդ կետ)

Հարց  33. Ու՞մ կողմից է տրվում փախստականի վկայականը կամ օգտագործման համար ոչ պիտանի կամ կորցրած վկայականի փոխարեն նոր վկայականը:

Փախստականների հարցերով զբաղվող պետական լիազոր մարմնի կողմից:

(ԼՂՀ կառավարության 2005թ. փետրվարի 28-ի N 100 որոշման կարգ,  6-րդ կետ)

Հարց  34. Ո՞վ է հաստատում 1988-1992 թվականների Ադրբեջանի Հանրապետությունից բռնագաղթված անձանց աշխատանքային ստաժը սահմանող հանձնաժողովի անհատական կազմը:

ԼՂՀ աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարը:

(ԼՂՀ կառավարության 2010թ. օգոստոսի 24-ի N 522-Ն որոշում, 4-րդ կետ)

Հարց  35. Ի՞նչ  արտոնություններից են օգտվում փախստականի հաշվառման վկայական ստացած ընտանիքները:

Փախստական ընտանիքներին տրամադրվում է բնակելի տարածության վարձակալության դիմաց ֆինանսական աջակցություն:Սույն աջակցությունը տրամադրվում է այն փախստական ընտանիքներին, որոնց նկատմամբ բնակարանային պայմանների բարելավման նպատակով պետական աջակցություն չի ցուցաբերվել, բնակվում են վարձակալական հիմունքներով, և ֆինանսական աջակցության տրամադրման օրվա դրությամբ վերջին տասը տարիների ընթացքում  սեփականության իրավունքով պատկանող բնակելի տարածություն չեն օտարել:

Հարց  36. Ինչքան է կազմում բնակելի տարածության վարձակալության դիմաց տրամադրվող ֆինանսական աջակցութայն չափը:

 Բնակելի տարածության վարձակալության դիմաց տրամադրվող ֆինանսական աջակցության չափը որոշվում է բնակելի տարածության վարձակալության եռակողմ պայմանագրին համապատասխան, սակայն ոչ ավելի, քան 50.000 ՀՀ դրամը: Բնակելի տարածության վարձակալության դիմաց ֆինանսական աջակցությունը տրամադրվում է յուրաքանչյուր ամիս: