22.02.2019. ԱՀ ԱՍՀՎ նախարար Սամվել Ավանեսյանի հանդիպումը քաղաքացիների հետ