Երեքշաբթի, Հուլիս 7, 2020

ԱՀ 2019 թվականի պետական բյուջեով նախատեսված և ԱՀ աշխատանքի, սոցիալական հարցերի և վերաբնակեցման նախարարության միջոցով իրականացվող ծրագրերի գծով ֆինանսավորման ցուցանիշների վերաբերյալ տեղեկատվություն

ԱՀ 2018 թվականի պետական բյուջեով նախատեսված և ԱՀ աշխատանքի, սոցիալական հարցերի և վերաբնակեցման նախարարության միջոցով իրականացվող ծրագրերի գծով ֆինանսավորման ցուցանիշների վերաբերյալ տեղեկատվություն

ԱՀ 2017 թվականի պետական բյուջեով նախատեսված և ԱՀ աշխատանքի, սոցիալական հարցերի և վերաբնակեցման նախարարության միջոցով իրականացվող ծրագրերի գծով ֆինանսավորման ցուցանիշների վերաբերյալ տեղեկատվություն

ԼՂՀ 2016 թվականի պետական բյուջեով նախատեսված և ԼՂՀ աշխատանքի և սոցիալական ապահովության նախարարության միջոցով իրականացվող ծրագրերի գծով ֆինանսավորման ցուցանիշների վերաբերյալ տեղեկատվություն

ԼՂՀ 2015 թվականի պետական բյուջեով նախատեսված և ԼՂՀ աշխատանքի և սոցիալական ապահովության նախարարության միջոցով իրականացվող ծրագրերի գծով ֆինանսավորման ցուցանիշների վերաբերյալ տեղեկատվություն

contact_us_caps.png