Բյուջեի կատարողական՝ ըստ տարիների

ԱՀ 2018 թվականի պետական բյուջեով նախատեսված և ԱՀ աշխատանքի, սոցիալական հարցերի և վերաբնակեցման նախարարության միջոցով իրականացվող ծրագրերի գծով ֆինանսավորման ցուցանիշների վերաբերյալ տեղեկատվություն

ԱՀ 2017 թվականի պետական բյուջեով նախատեսված և ԱՀ աշխատանքի, սոցիալական հարցերի և վերաբնակեցման նախարարության միջոցով իրականացվող ծրագրերի գծով ֆինանսավորման ցուցանիշների վերաբերյալ տեղեկատվություն

ԼՂՀ 2016 թվականի պետական բյուջեով նախատեսված և ԼՂՀ աշխատանքի և սոցիալական ապահովության նախարարության միջոցով իրականացվող ծրագրերի գծով ֆինանսավորման ցուցանիշների վերաբերյալ տեղեկատվություն

ԼՂՀ 2015 թվականի պետական բյուջեով նախատեսված և ԼՂՀ աշխատանքի և սոցիալական ապահովության նախարարության միջոցով իրականացվող ծրագրերի գծով ֆինանսավորման ցուցանիշների վերաբերյալ տեղեկատվություն

ԼՂՀ 2014 թվականի պետական բյուջեով նախատեսված և ԼՂՀ աշխատանքի և սոցիալական ապահովության նախարարության միջոցով իրականացվող ծրագրերի գծով ֆինանսավորման ցուցանիշների վերաբերյալ տեղեկատվություն

ԼՂՀ 2013 թվականի պետական բյուջեով նախատեսված և ԼՂՀ աշխատանքի և սոցիալական ապահովության նախարարության միջոցով իրականացվող ծրագրերի գծով ֆինանսավորման ցուցանիշների վերաբերյալ տեղեկատվություն

ԼՂՀ 2012 թվականի պետական բյուջեով նախատեսված և ԼՂՀ սոցիալական ապահովության նախարարության միջոցով իրականացվող ծրագրերի գծով ֆինանսավորման ցուցանիշների վերաբերյալ տեղեկատվություն

ԼՂՀ 2011 թվականի պետական բյուջեով նախատեսված և ԼՂՀ սոցիալական ապահովության նախարարության միջոցով իրականացվող ծրագրերի գծով ֆինանսավորման ցուցանիշների վերաբերյալ տեղեկատվություն

ԼՂՀ 2010 թվականի պետական բյուջեով նախատեսված և ԼՂՀ սոցիալական ապահովության նախարարության միջոցով իրականացվող ծրագրերի գծով ֆինանսավորման ցուցանիշների վերաբերյալ տեղեկատվություն