Կենսաթոշակային ապահովություն

2014Թ. I ԿԻՍԱՄՅԱԿ

 1. Տեղեկություններ քաղաքացիական կենսաթոշակների չափերի և  կենսաթոշակառուների թվաքանակի մասին
 2. Տեղեկություններ ԼՂՀ կառավարության 24.01.2006թ. N34 և 28.06.2005թ. N294 որոշումներով սահմանված ծրագրերի շահառուներին վերաբերող վիճակագրական տվյալների մասին
 3. Տեղեկություններ զինվորական կենսաթոշակների չափերի և կենսաթոշակառուների (շարքային կազմից) թվաքանակի մասին
 4. Տեղեկություններ զինծառայության հետ կապված կենսաթոշակառուներին վերաբերող վիճակագրական տվյալների մասին
 5. Տեղեկություններ ԼՂՀ կառավարության 19.01.2012թ. N10-Ն որոշումամբ սահմանված ամենամսյա դրամական օգնություններին վերաբերող վիճակագրական տվյալների մասին
 6. Տեղեկություններ չաշխատող կանանց տրվող հղիության և ծննդաբերության նպաստների չափերի և նպաստառուների թվաքանակի մասին

2014Թ. II ԿԻՍԱՄՅԱԿ

 1. Տեղեկություններ քաղաքացիական կենսաթոշակների չափերի և  կենսաթոշակառուների թվաքանակի մասին
 2. Տեղեկություններ ԼՂՀ կառավարության 24.01.2006թ. N34 և 28.06.2005թ. N294 որոշումներով սահմանված ծրագրերի շահառուներին վերաբերող վիճակագրական տվյալների մասին
 3. Տեղեկություններ զինվորական կենսաթոշակների չափերի և կենսաթոշակառուների (շարքային կազմից) թվաքանակի մասին
 4. Տեղեկություններ զինծառայության հետ կապված կենսաթոշակառուներին վերաբերող վիճակագրական տվյալների մասին
 5. Տեղեկություններ ԼՂՀ կառավարության 19.01.2012թ. N10-Ն որոշումամբ սահմանված ամենամսյա դրամական օգնություններին վերաբերող վիճակագրական տվյալների մասին
 6. Տեղեկություններ չաշխատող կանանց տրվող հղիության և ծննդաբերության նպաստների չափերի և նպաստառուների թվաքանակի մասին
2012Թ. I ԿԻՍԱՄՅԱԿ
 1. Տեղեկություններ քաղաքացիական կենսաթոշակների չափերի և  կենսաթոշակառուների թվաքանակի մասին
 2. Տեղեկություններ ԼՂՀ կառավարության 24.01.2006թ. N34 և 28.06.2005թ. N294 որոշումներով սահմանված ծրագրերի շահառուներին վերաբերող վիճակագրական տվյալների մասին
 3. Տեղեկություններ զինվորական կենսաթոշակների չափերի և կենսաթոշակառուների (շարքային կազմից) թվաքանակի մասին
 4. Տեղեկություններ զինծառայության հետ կապված կենսաթոշակառուներին վերաբերող վիճակագրական տվյալների մասին
 5. Տեղեկություններ ԼՂՀ կառավարության 19.01.2012թ. N10-Ն որոշումամբ սահմանված ամենամսյա դրամական օգնություններին վերաբերող վիճակագրական տվյալների մասին
 6. Տեղեկություններ չաշխատող կանանց տրվող հղիության և ծննդաբերության նպաստների չափերի և նպաստառուների թվաքանակի մասին

2012Թ. II ԿԻՍԱՄՅԱԿ

 1. Տեղեկություններ քաղաքացիական կենսաթոշակների չափերի և  կենսաթոշակառուների թվաքանակի մասին
 2. Տեղեկություններ ԼՂՀ կառավարության 24.01.2006թ. N34 և 28.06.2005թ. N294 որոշումներով սահմանված ծրագրերի շահառուներին վերաբերող վիճակագրական տվյալների մասին
 3. Տեղեկություններ զինվորական կենսաթոշակների չափերի և կենսաթոշակառուների (շարքային կազմից) թվաքանակի մասին
 4. Տեղեկություններ զինծառայության հետ կապված կենսաթոշակառուներին վերաբերող վիճակագրական տվյալների մասին
 5. Տեղեկություններ ԼՂՀ կառավարության 19.01.2012թ. N10-Ն որոշումամբ սահմանված ամենամսյա դրամական օգնություններին վերաբերող վիճակագրական տվյալների մասին
 6. Տեղեկություններ չաշխատող կանանց տրվող հղիության և ծննդաբերության նպաստների չափերի և նպաստառուների թվաքանակի մասին